Kennisbank

Datum: 16 januari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De recessie wordt meestal uitgelegd als een puur financieel probleem. De ineenstorting van de Amerikaanse hypotheekmarkt heeft, via de financiële wereld, de economieën van Duitsland tot China aan het wankelen gebracht, zo luidt het verhaal. De vervijfvoudiging van de olieprijzen die voorafging aan de recessie wordt hierbij typisch uit het oog verloren. Onterecht zo blijkt...
Datum: 9 januari 2009
Auteur: Geert Janssens
Er zit terug muziek in de obligatiemarkten, althans in het hoogwaardige segment. De daling van de koersen heeft de rendementen de hoogte in gejaagd. De keerzijde is dat wie zelf een emissie heeft gepland, rekening moet houden met hoge risicopremies. Opvallend daarbij het verschil in spreads tussen het zeer kredietwaardige en het minder kredietwaardige segment. Risico heeft terug een prijs gekregen.
Datum: 9 januari 2009
Auteur: Jan Henry
U heeft in geen 20 jaar voor zo lage prijzen bestaande bedrijven kunnen opkopen als vandaag. Maar haast u langzaam om een eventuele slag te slaan. Die lage prijzen kunnen jarenlang de markt beheersen.
Datum: 7 januari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Sinds de start van het nieuwe jaar kent de Bel20 een forse opleving. Op vijf januari tekende de Belgische beurs een stijging op voor de vierde dag op rij, waardoor de psychologische kaap van 2.000 punten werd gerond (hoewel de koers ondertussen weer onder deze grens is gezakt). Voormalige verliezers als Nyrstar en KBC hoorden bij de grote winnaars. Ook in andere geïndustrialiseerde landen herpakten de beurzen zich opmerkelijk sterk. Zo boekte de Nikkei-index op in Tokio voor de zevende handelsdag op rij winst. Is dit het begin van een duurzaam herstel van de beurzen?
Datum: 6 januari 2009
Auteur: Geert Janssens
Het zijn hoogdagen voor de middenstand en de distributie. De solden lopen goed. Maar ook op de financiële markten blijft de uitverkoop doorgaan. Dat uit zich onder meer in het bedrag dat inmiddels door de kredietcrisis in rook is opgegaan en de kaap van 3.000 miljard dollar heeft geslecht. Maar, zijn dat echte verliezen of gaat het om puur boekhoudkundige afschrijvingen? Hoeveel is reëel en wat zit daar dan achter? Een bedrag van 3.000 miljard dollar staat gelijk aan 12 miljoen huizen van 250.000 dollar. Dat kan tellen.
Datum: 29 december 2008
Auteur: Pierre Breyne
De financiële crisis in Amerika heeft de hele wereld meegesleurd, en leidde tot een algemene economische terugval. Het zal zeker een jaar tot twee jaar duren, en we zullen het erg lastig krijgen.Het zal voor iedereen vechten zijn om te overleven.Dat weten we ondertussen wel.
Datum: 23 december 2008
Auteur: Stijn Decock
Een eeuwigheid geleden (=zes maanden), toen er van een recessie in de groeilanden of emerging markets nog geen sprake was, werd er in de financiële sector hard gediscussieerd of Afrika na Azië en Zuid-Amerika het nieuwe grote groeiverhaal zou worden. Ik behoorde tot de sceptici in het debat. Recent bezocht ik Mozambique en Oeganda. Ziehier mijn bevindingen ten aanzien van hun groeivooruitzichten in deze moeilijke tijden. Download het artikel [PDF, 2 blz., 52 kb]  
Datum: 19 december 2008
Auteur: Geert Janssens
Hoe blijf je liquide tijdens een kredietcrisis waar iedereen op zijn geld blijft zitten? Geen overbodige vraag als je weet dat 25% van de Trends Top 30.000 bedrijven zich vorig jaar reeds in de gevarenzone bevond. Ondertussen worden facturen later betaald en denkt iedereen eraan om hetzelfde te doen. Maar dat is uiteraard geen oplossing. Misschien brengen de volgende 10 tips u wat bij? Vaak krijgt men tijdens een recessie de kans om dingen op punt te stellen. Veel succes !
Datum: 18 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
Het Fortis-arrest sloeg in als een bom. Alle beslissingen die de overheid rond Fortis nam op 3, 5 en 6 oktober waren niet rechtsgeldig, aldus het Brusselse hof van beroep. Zoals het er momenteel naar uitziet, zal de Belgische overheid alle rechtmiddelen uitputten om de uitverkoop van Fortis toch te laten plaatsvinden. Het risico van een alternatief wordt zwaar ingeschat. Er is toenemend bewijs dat de politieke wereld het gerecht probeerde te beïnvloeden bij haar beslissing. De krampachtige houding van de overheid is erg frappant. De verkoop aan BNP Paribas lijkt van levensbelang. Nochtans kan het vonnis gezien worden als een gouden om gemaakte fouten recht te zetten. De overheid niet in het minst kan een goede zaak doen omwille van het vonnis. Zij kan Fortis namelijk nationaliseren aan een spotprijs om later te verkopen met flinke winst.
Datum: 18 december 2008
Auteur: Trends
"Een klein kwart van de Belgische bedrijven bevond zich eind vorig jaar al in een acute gevarenzone. Bij de minste tegenslag dreigen ze met een cashtekort geconfronteerd te worden", zegt Geert Janssens, projectmanager van de denktank VKW Metana. Hij doet dat op basis van cijfers uit de nieuwe Trends Top 30.000. "Die bedrijven hebben minder cash en activa die ze snel te gelde kunnen maken, dan ze betalingsverplichtingen hebben op korte termijn. Om comfortabel te opereren, moet deze liquiditeitsratio (de verhouding tussen de vorderingen en verplichtingen op korte termijn) toch minstens 1,5 bedragen", zegt Geert Janssens.