Kennisbank

Datum: 8 september 2009
Auteur: Kris Boschmans
Diverse landen, van Australië tot Brazilië, lijken de crisis grotendeels afgeschud te hebben. Geen regio slaagt hier echter zo goed in als Zuid-Oost-Azië, met China op kop. In het vierde kwartaal van dit jaar verwachten analisten dat de Chinese economie opnieuw 10% of meer kan groeien (op geannualiseerde basis). Het verschil qua groeiprestaties tussen West-Europa is nog nooit zo groot geweest. Her en der wordt gevreesd dat deze spectaculaire groei ten koste gaat van westerse landen. De argumenten gaan als volgt: Ondernemingen herlokaliseren zich voor de goedkope werkkrachten, onze export wordt onderuit gehaald en onze markten worden overspoeld door producten met een twijfelachtige kwaliteit. Desondanks is het helemaal niet evident dat de opmars van China nadelig is voor ons land, wel integendeel.
Datum: 7 september 2009
Het internationaal concurrentievermogen van onze ondernemingen is opnieuw zwaar aangetast. Niet alleen dreigt België de herstelboot te missen, maar ook onze structurele werkloosheid dreigt van kwaad naar erger te evolueren. Enkel een interne devaluatie bestaande uit een volgehouden loondiscipline in combinatie met een arbeidsvriendelijkere fiscaliteit, gefinancierd door onder meer een ontvetting van het overheidsapparaat, kan soelaas bieden. VKW Metena stoffeert een gedurfd maar noodzakelijk beleidspakket. Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz., 876 kb]Download hier de bijlage
Datum: 4 september 2009
Auteur: Jan De Visch
We are living through events most of us thought we would never see. The financial and economic crisis has profound effects on every world citizen. It becomes clear that ‘business as usual’ will probably not return. In all disciplines a rethinking of the foundations of their models is going on. Although Human Resources won’t escape this exercise, very little attention is given to this at this moment.
Datum: 4 september 2009
Auteur: Kris Boschmans
De rente op vrijwel alle leningen is in dalende lijn. Nochtans wordt er veel geschreven en gediscussieerd over de winstmarges van financiële instellingen. Banken zouden de historisch lage rentevoeten van de Europese Centrale Bank en van spaarboekjes niet volledig doorrekenen, luidt de veelgehoorde klacht. VKW Metena gaat na of dit wel degelijk klopt vanuit een historisch perspectief.
Datum: 31 augustus 2009
De Plopsaparken van Studio 100 lokken meer bezoekers. Mede door de crisis, aldus algemeen directeur Hans Bourlon.  De shows van het productiehuis lijden evenmin onder de crisis. Maar als programmaleverancier voelt Studio 100 wel dat de tv-zenders de hand op de knip houden.
Datum: 29 augustus 2009

ANTWERPEN - Het VKW is geen klassieke werkgeversfederatie, genre Voka, die in 'Brussel' de belangen van haar aangesloten leden verdedigt bij de politieke beleidsmakers of in het sociaal overleg met de vakbonden. In het VKW ligt de nadruk op inhoudelijk studiewerk en op de informele netwerking tussen de leden-ondernemers. Daarbij gaat veel aandacht naar de psychologische en ethische aspecten van het ondernemen.

Datum: 27 augustus 2009
Auteur: Kris Boschmans
De wereldeconomie krabbelt voorzichtig overeind. Eén uitzondering lijkt Centraal- en Oost-Europa te zijn, waar de groeivooruitzichten nog altijd ondermaats blijven. Het stijgend aantal faillissementen, ontslagen en wanbetalingen heeft ook zijn consequenties voor de banksector in dit gebied. Een nieuwe ronde afschrijvingen is geenszins uitgesloten en is ook voor ons land niet onbelangrijk gezien België zich stevig ingekocht heeft in Oost-Europese banken. Hoe zwaar weegt Oost-Europa voor financiële instellingen in het westen?
Datum: 27 augustus 2009
Auteur: Jan Henry
De VS is de grootste schuldenaar van de wereld, en België is een van de schuldeisers op deze aardbol. Dat is bekend, maar de waardeschommelingen op deze posities worden vaak onderschat, hoewel op die manier soms miljarden aan vermogen van eigenaar veranderen.
Datum: 25 augustus 2009
Auteur: Kris Boschmans
De laatste weken domineert het goede economische nieuws. Hoewel de komende kwartalen zwaar zullen zijn en economische crisis pijn heeft gedaan, lijkt een catastrofe finaal afgewend. Dit geldt alleszins voor de bevolking van het rijke westen. Voor veel van de armsten ter wereld is dit anders. Het is niet verwonderlijk dat de voorzitter van de Wereldbank recent drie Afrikaanse landen heeft bezocht om internationale gelddonoren tot vrijgevigheid aan te zetten. Volgens het IMF zijn Afrika- en armere landen in het algemeen- zwaarder getroffen door de mondiale crisis dan vooraf verwacht.
Datum: 20 augustus 2009
Ja, de consument is prijsbewuster geworden, maar voor het overige merkt de Belgische kledingketen JBC weinig of niets van de barre economische tijden. Volgens gedelegeerd bestuurder Bart Claes kan JBC zelfs garen spinnen bij deze crisis.