Kennisbank

Datum: 3 maart 2010
Auteur: Kris Boschmans
Onder het motto dat één grafiek meer zegt dan duizend woorden, geeft onderstaande figuur duidelijk weer wat de vergrijzingsproblematiek precies inhoudt. In alle ontwikkelde landen is de levensverwachting de laatste decennia sterk opgelopen. Hoewel deze evolutie ondubbelzinnig positief was en is voor de betrokkenen, zijn de gevolgen voor de overheidsfinanciën minder rooskleurig. In scherp contrast met de levensverwachting, is de wettelijke pensioenleeftijd niet of nauwelijks de hoogte ingegaan sinds de jaren ’60. Concreet betekent dit dat het aantal jaren dat mensen gemiddeld van hun pensioen kunnen genieten grofweg verdubbeld is (zie figuur).
Datum: 2 maart 2010
“Natuurlijk zijn er gunstiger omstandigheden om een bedrijf op te starten. Maar als je een goed product hebt en er is een marktopportuniteit, dan moet je niet wachten, dan moet je er voor gaan.” Dat vinden Dirk Frigne en Jan Poté, mede-oprichters van het Gentse technologiebedrijf Geosparc.
Datum: 1 maart 2010
Auteur: De Standaard
Jobkanaal heeft drie ambassadeurs uitgekozen die voor meer diversiteit in het Vlaamse bedrijfsleven helpen pleiten.
Datum: 25 februari 2010
Auteur: Stijn Decock
U leest het goed. In de titel staat wel degelijk ‘Amerika' en niet ‘Europa'. Terwijl het pessimisme over de toekomst van de eurozone en de EU zowat op zijn maximum zit, gaan we toch naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Want het idee dat daar een homogeen land ligt, krachtig genoeg om de crisis te bestrijden, verdient enige nuance. Net zoals het idee dat Europa hopeloos verdeeld is.
Datum: 24 februari 2010
Auteur: Kris Boschmans
In een vorig artikel werd luidop afgevraagd of technologische doorbraken in plaats van politieke overeenkomsten zoals de geflopte klimaatovereenkomst in Kopenhagen, het klimaat niet kunnen redden. Een recente doorbraak suggereert dat dit wel degelijk het geval is.
Datum: 22 februari 2010
Hard werken deed ik vroeger ook al, maar dit is toch anders”, zegt Geert Pellemans. Tot september 2008 was hij IT-directeur bij DHL. In dat jaar richtte hij samen met twee vrienden PVA Energy op, een bedrijf dat zonnepanelen installeert.
Datum: 18 februari 2010
Auteur: Kris Boschmans
Portugal, Italië, Griekenland en Spanje staan bekend onder het weinig flatterend acroniem ‘PIGS'. Oorspronkelijk stond de ‘I' evenwel voor Ierland, een land dat enorm zwaar getroffen werd door de crisis. Een aantal ingrijpende koerswijzigingen later haalt Ierland nauwelijks nog het nieuws en kan het land zich vlot en aan aantrekkelijke voorwaarden herfinancieren op de internationale obligatiemarkt. We gaan na wat Ierland onderscheidt van Griekenland en welke lessen andere landen in budgettaire ademnood hier uit kunnen trekken.
Datum: 17 februari 2010
Auteur: Kris Boschmans
Griekenland stapelt al langer dan vandaag de tekorten op. De onbetrouwbaarheid en manipulatie van de statistieken ter zake zijn evenmin een zeer recent fenomeen. In zekere zin betaalt het land momenteel de prijs van een jarenlang wanbeleid. Gezien de decennialange slechte reputatie van het land kon de vraag gesteld worden of het wel verstandig was om hen te laten toetreden tot de muntunie. Griekenland deed weliswaar moeite om de tekorten naar beneden te krijgen tot de toetreding een feit was, maar liet nadien alle budgettaire voorzichtigheid varen, verhoogde de overheidsuitgaven fors en ging gretig schulden in het buitenland aan. Een andere, meer actuele, vraag is waarom andere Europese landen, met Duitsland op kop, bereid zouden zijn om Griekenland vandaag de dag bij te staan.
Datum: 16 februari 2010
Auteur: Dirk Callens
Zoals ondertussen geweten, bezorgt de economische crisis intussen ook gezonde bedrijven serieuze kopzorgen als het op kredietverlening aankomt. Banken zijn minder snel geneigd kredieten toe te kennen en hun kredietvoorwaarden werden aanzienlijk verstrengd. Ook de kredietverstrekking van relatief grote investeringsbedragen blijkt aanzienlijk moeilijker te zijn dan voorheen. Het is in dat kader dat de Vlaamse regering in 2009 ‘Gigarant’ lanceerde. Deze tijdelijke ad hoc crisiswaarborgregeling waarborgt een traditionele investeringslening en/of werkkapitaallening met een waarborgbehoefte van meer dan 1,5 miljoen euro en met een maximale looptijd van vijf jaar. De crisiswaarborgen moeten vóór  31 december 2010 worden toegekend.
Datum: 15 februari 2010
Auteur: Geert Janssens

Kostprijs werknemers in Belgische industrie stijgt tien keer sneller dan in Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van de Oeso. Als werkgevers te veel moeten betalen om hun werknemers in dienst te houden, dreigen onze fabrieken de concurrentieslag met die in de buurlanden te verliezen.