Kennisbank

Datum: 17 september 2009

Het internationale marktaandeel van Belgische bedrijven is sinds 1990 met meer dan 20% gedaald. Een 'interne devaluatie' kan volgens het VKW soelaas bieden.

Datum: 17 september 2009

Voor wie vindt dat er geen haast bij is om de Belgische huishouding op orde te zetten en onze concurrentiekracht te herstellen, is de septembernota van VKW Metena aanbevolen lectuur.

Datum: 16 september 2009
Auteur: De Tijd
VKW Metena tekent het volledige plaatje voor de loonwig
Datum: 14 september 2009
Auteur: Kris Boschmans
Nu het faillissement van Lehman Brothers al een jaar achter de rug is, blijven een aantal vragen hardnekkig onbeantwoord. Waarom de crisis zich zo onverwacht snel en hard heeft toegeslagen bijvoorbeeld. De meeste economen, en instellingen als de OESO of het IMF, hadden de crisis, en de zwaarte ervan, immers niet zien aankomen. Toen de economie in het slop raakte, werden de  groeiprognoses ook maand na maand neerwaarts aangepast. De wereld zou er nochtans baat bij hebben mocht de volgende (financiële) crisis beter voorspeld kunnen worden. Maatregelen zouden eerder genomen kunnen worden in dat geval, waardoor de crisis beter ingedijkt kan worden. Nochtans is de kans dat we de volgende crisis beter zien aankomen, eerder beperkt.
Datum: 10 september 2009
TriFinance geeft ondersteuning aan financiële departementen. En het rekruteert en selecteert ook financiële profielen. Dat lijkt ons erg crisisgevoelige business. Oprichter en CEO Tom Van den Heuvel ontkent niet, maar hij ziet ook veel opportuniteiten voor zijn bedrijf.
Datum: 10 september 2009
Auteur: Jan Henry
De overheden in dit land moeten gezamenlijk op zoek naar 25 miljard euro om tegen 2015 opnieuw een begroting in evenwicht te presenteren. Waar is zo een bom geld te vinden in de overheidsrekeningen? Een techniek van eliminatie is daarbij een leerzame oefening.
Datum: 8 september 2009
Auteur: Kris Boschmans
Diverse landen, van Australië tot Brazilië, lijken de crisis grotendeels afgeschud te hebben. Geen regio slaagt hier echter zo goed in als Zuid-Oost-Azië, met China op kop. In het vierde kwartaal van dit jaar verwachten analisten dat de Chinese economie opnieuw 10% of meer kan groeien (op geannualiseerde basis). Het verschil qua groeiprestaties tussen West-Europa is nog nooit zo groot geweest. Her en der wordt gevreesd dat deze spectaculaire groei ten koste gaat van westerse landen. De argumenten gaan als volgt: Ondernemingen herlokaliseren zich voor de goedkope werkkrachten, onze export wordt onderuit gehaald en onze markten worden overspoeld door producten met een twijfelachtige kwaliteit. Desondanks is het helemaal niet evident dat de opmars van China nadelig is voor ons land, wel integendeel.
Datum: 7 september 2009
Het internationaal concurrentievermogen van onze ondernemingen is opnieuw zwaar aangetast. Niet alleen dreigt België de herstelboot te missen, maar ook onze structurele werkloosheid dreigt van kwaad naar erger te evolueren. Enkel een interne devaluatie bestaande uit een volgehouden loondiscipline in combinatie met een arbeidsvriendelijkere fiscaliteit, gefinancierd door onder meer een ontvetting van het overheidsapparaat, kan soelaas bieden. VKW Metena stoffeert een gedurfd maar noodzakelijk beleidspakket. Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz., 876 kb]Download hier de bijlage
Datum: 4 september 2009
Auteur: Jan De Visch
We are living through events most of us thought we would never see. The financial and economic crisis has profound effects on every world citizen. It becomes clear that ‘business as usual’ will probably not return. In all disciplines a rethinking of the foundations of their models is going on. Although Human Resources won’t escape this exercise, very little attention is given to this at this moment.
Datum: 4 september 2009
Auteur: Kris Boschmans
De rente op vrijwel alle leningen is in dalende lijn. Nochtans wordt er veel geschreven en gediscussieerd over de winstmarges van financiële instellingen. Banken zouden de historisch lage rentevoeten van de Europese Centrale Bank en van spaarboekjes niet volledig doorrekenen, luidt de veelgehoorde klacht. VKW Metena gaat na of dit wel degelijk klopt vanuit een historisch perspectief.