Kennisbank

Datum: 18 juni 2009
Auteur: Trends
De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 3,5 procent krimpt. De bedrijfsinvesteringen zouden dalen met 7,1 procent en tussen eind 2008 en eind 2000 zou het aantal werklozen met 200.000 stijgen. Deze weinig opbeurende cijfers zijn niet alleen het gevolg van de zwakke conjunctuur; ze wijzen ook op structurele problemen.
Datum: 18 juni 2009
Auteur: Jan Henry
Bedrijfsinvesteringen zorgen voor de winst van morgen en de jobs van overmorgen. Maar ook hier is het vuur op een laag pitje gezet. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. Of toch wel? We moeten hoe dan ook er goed voor opletten dat onze kapitaalvoorraad in tact blijft want die is belangrijk voor ons toekomstig groeipotentieel.   Download het volledige document [PDF, 3blz, 160 kb]  
Datum: 17 juni 2009
Ecover, producent van ecologische was - en reinigingsmiddelen, staat bekend om zijn consequent duurzaam ondernemerschap. Volgens CEO Michael Bremans is de crisis geen reden om af te wijken van die duurzame strategie. Integendeel.
Datum: 15 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
Overheden over de hele wereld leveren forse inspanningen om het tij van de kelderende economie te keren. Het is dus niet verwonderlijk dat België niet alleen staat met haar zware overheidstekorten en snel oplopende schulden. Toch is de situatie bijna nergens zo zorgwekkend als in België.
Datum: 13 juni 2009
Auteur: De Tijd
VKW-Metena maakt kanttekeningen bij 'Belgisch egalitarisme'
Datum: 12 juni 2009
Auteur: Geert Janssens
Eén van de besluiten van de onderzoekscommissie over de problemen in de financiële sector was dat ter beveiliging van de spaargelden de banken zouden kunnen gesplitst worden in enerzijds commerciële instellingen en anderzijds spaarbanken. Voor August Van Put, erevoorzitter van HBK Spaarbank en oud-voorzitter van de Belgische Spaarbankenvereniging, is dit allerminst een verrassing. Van Put is één van de weinigen die met harde bewijzen kan aantonen dat hij de huidige financiële crisis heeft zien aankomen. Reeds in 2004 voorspelde deze oudgediende in zijn visionair boek dat de drang naar groei en rendement de financiële sector regelrecht naar de afgrond zou voeren. Van Put voorspelde in dat verband dat de spaarbanken op een dag terug zouden worden 'heruitgevonden'. Alleen had hij niet gedacht dat het amper vijf jaren zou vragen 'om het gezond verstand terug te laten zegevieren'.
Datum: 11 juni 2009
Auteur: Stijn Decock
Je leest op diverse economische fora dat de Verenigde Staten alleen met het creëren van hoge inflatie (=4-5%) de torenhoge schuldgraad in de economie kunnen verminderen. In die analyses vergeet men vaak dat de kost van hoge inflatie groter is dan de oplossing die ze creëert. Wellicht dat Bernanke en Obama hoge inflatie niet zullen dulden.
Datum: 10 juni 2009
Crea Printing Industries uit Roeselare ontwerpt en bedrukt verpakkingen en point-of-sales-materiaal. “Het zijn toch wel bizarre tijden”, zegt managing director Benedict Cosaert. “Begin vorig jaar leek er nog geen vuiltje aan de lucht. De eerste drie maanden van 2008 waren zelfs de beste in ons bestaan. En amper een jaar later is het hek van de dam: de eerste drie maanden van dit jaar behoren zelfs tot de zwakste uit onze geschiedenis.”
Datum: 10 juni 2009
Auteur: Kris Boschmans
Het is lastig om goede aspecten te vinden aan de crisis, die elke dag nieuwe slachtoffers maakt. Toch zijn er ook winnaars aan de huidige economische malaise. Het milieu bijvoorbeeld, zoals de cijfers rond de CO2-uitstoot suggereren.
Datum: 9 juni 2009
Auteur: Dirk Callens
De economische crisis laat zich al geruime tijd in alle sectoren van onze economie gevoelen. Het was voor de federale regering dan ook noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen zodat zoveel mogelijke structurele ontslagen in de getroffen sectoren vermeden kunnen worden. Voor arbeiders en bedienden gaat het concreet om drie uitzonderlijke en specifieke crisismaatregelen die toelaten de arbeidsprestaties te verminderen en in deze tijden van crisis zoveel mogelijk ontslagen te vermijden. De regeling voor de arbeiders en bedienden zal ingaan op 1 juli 2009 en van kracht zijn tot 31 december 2009 (nu verlengd tot 30 juni 2010, zie infra). Het federale kernkabinet heeft immers op 15 december 2009, ondanks het verdeelde advies van de Nationale Arbeidsraad, beslist om het systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden met zes maanden te verlengen tot 30 juni 2010. En dit was niet de enige maatregel die werd genomen. Ook de tijdelijke crisis-arbeidsduurvermindering en het crisistijdskrediet werden met zes maanden verlengd.