Kennisbank

Datum: 2 oktober 2009
Auteur: Jan Henry
De crisis toonde aan dat de fundamenten onder de banken niet stevig genoeg waren en van slechte architectuur waren. Is er intussen voldoende vers beton gegoten om de huidige en straks ook de  volgende crisis te overleven?
Datum: 30 september 2009
Auteur: Kris Boschmans
Economische groei, veelal samengevat als BBP-groei, wordt vaak gehanteerd als een maatstof om welvaart en zelfs welzijn van een land uit te drukken. Dit is misplaatst. Hogere groei is immers niet altijd ondubbelzinnig beter dan lagere groei. China, waar de regering, en buitenland, erg veel nadruk legt op absolute groeicijfers, vormt een mooi voorbeeld. Zoals we betogen in onze uit te komen beleidsnota verbergen de mooie groeicijfers heel wat onevenwichten en problemen binnen de economie, waardoor het moeilijk aan te nemen is dat welzijn jaarlijks stijgt met meer dan 8 procent. Beleidsvoerders zouden dan ook meer aandacht moeten besteden aan de milieu-impact, corruptie en ongelijkheid dan aan het maximaal opdrijven van het BBP. Een commissie met klinkende namen als nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz en Amartya Sen betoogt waarom BBP een gebrekkige maatstaf is om welzijn te meten en maken een aantal aanbevelingen om tot een betere maatstaf voor welzijn te komen.
Datum: 28 september 2009
Auteur: Geert Janssens
De bijeenkomt van de G20 van afgelopen week was zeker geen flop. Alleen al het feit dat men zichzelf heeft uitgeroepen tot ‘wereldregering’ doet hopen op meer. Want de afspraken die men in Pittsburgh op papier heeft gezet, doen er wel om. De uitvoering op het terrein is echter nog een ander paar mouwen.
Datum: 24 september 2009
Marcel Eeckhout, gedelegeerd bestuurder van facility management en vastgoedconsultant MCS, zag de crisisbui wel hangen. Maar dat die zou uitgroeien tot een financiële orkaan, dat hij had niet kunnen vermoeden. Zijn bedrijf voelt de crisis, maar dankzij een voorzichtig beleid tijdens de vette jaren, moet MCS in staat zijn om de recessie zonder al te veel stormschade door te komen.
Datum: 24 september 2009
Auteur: Stijn Decock
De media hebben de voorbije week veel aandacht besteed aan de eerste verjaardag van de val van Lehman Brothers, het startschot van de kredietcrisis. BBC ging hierin het verst met een uitstekende reconstructie van het fatale weekend van 15 september. Een schare topacteurs gaf gestalte aan de protagonisten van dat weekend. Net als heel wat andere analyses, leert de documentaire dat Lehman (tijdelijk) te redden viel. Indien Lehman een overbruggingskrediet van twee dagen had gekregen, had Barclays een aandeelhoudersvergadering kunnen bijeenroepen om de overname van Lehman goed te keuren. De vraag hierbij is of de wereld er nu helemaal anders had uitgezien indien Barclays Lehman had overgenomen?
Datum: 22 september 2009
Met de 'Kempenaar' wil VKW een product, persoon of organisatie lauweren, die de Kempen op een unieke manier en op lange termijn op de Belgische, Europese of wereldkaart zet én bijdraagt tot de bloei van de regio zelf.
Datum: 18 september 2009
Auteur: Kris Boschmans
Onze nationale voetbalploeg moet het tegen meer en meer landen laten afweten. Met onze loonkosten en concurrentiepositie geldt net hetzelfde. Vooral de evolutie ten opzichte van Duitsland is treffend. Terwijl arbeid een twintigtal jaar geleden goedkoper was in ons land dan bij onze oosterburen, gaat het omgekeerde momenteel op. Duitsland heeft een indrukwekkende politiek gevoerd van loonkostenmatiging, waardoor het internationale marktaandeel jaar na jaar toenam. De Belgische loonkosten liepen daarentegen meer en meer uit de pas, met name ten opzichte van Duitsland, en onze exportsector moest voortdurend terrein prijsgeven.
Datum: 17 september 2009
Auteur: Geert Janssens
De vooruitzichten voor de Belgische arbeidsmarkt blijven somber. Op basis van ervaringen met vorige recessies komt VKW Metena tot een verlies van 140.000 jobs voor dit en volgend jaar. Uitgaande van een economische krimp van 3,5% gaan dit jaar reeds meer dan 100.000 jobs voor de bijl. Mogelijk loop het niet zo’n vaart maar pijn zal het blijven doen.
Datum: 17 september 2009
Auteur: Geert Janssens

Ondanks tal van fiscale maatregelen blijft de (para)fiscale druk op onze lonen erg hoog in vergelijking met het buitenland. Van de totale loonkost houdt een Belg amper 40% over op het einde van de maand. De overige 60% vloeit terug naar Vadertje Staat, zo berekende de economische denktank VKW Metena.

Datum: 17 september 2009
Auteur: Geert Janssens

België kan zijn klassieke loonkostenhandicap niet compenseren met kwalitatieve concurrentiefactoren, zoals flexibele arbeidsregels, ondernemerschap of goed overheidsbestuur. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de Metena Economic Government and Attitude Index (Mega-index) die VKW Metena samen met de Universiteit Hasselt ontwikkelt.