Kennisbank

Datum: 20 januari 2010
Auteur: Kris Boschmans
De Europese economie is grosso modo even groot als de Amerikaanse. Per inwoner gemeten, evenwel, zijn er grote verschillen. Het gemiddelde inkomen, gecorrigeerd voor koopkracht, ligt maar liefst 36 procent hoger in de VS dan in de EU15-landen. De EU27, met veel relatief arme Oost-Europese lidstaten, scoort nog een stuk zwakker. Dit verschil is geen nieuwe vaststelling, maar blijft al jaren en zelfs decennia ongeveer stabiel.
Datum: 19 januari 2010
Auteur: Vraag & Aanbod
Het weekblad Vraag & Aanbod bracht een uitgebreid verslag van de Outlook-sessie bij VKW West-Vlaanderen. Download hier de pfd-versie van het artikel.
Datum: 15 januari 2010
Geert Wellens maakte een steile carrière in de mediasector. Hij was onder meer uitgever bij Roularta en stond aan de wieg van Mediafin, het bedrijf achter de krant De Tijd. Maar hij koesterde ook al lang plannen om een eigen bedrijf op te starten. Die plannen kregen midden 2009 heel concreet vorm. Samen met Geert Noels richtte hij Econopolis op.
Datum: 15 januari 2010
Hoewel de sluiting van onze drie oudste kerncentrales recent werd uitgesteld, blijft de overheid bij haar beslissing om tegen 2025 een volledige kernuitstap door te voeren. Betekent dit dat we nu maar meteen alle onderzoeksactiviteiten op nucleair gebied moeten stopzetten?
Datum: 14 januari 2010
Auteur: Jan Henry
Is de instroom van buitenlands kapitaal een zegen voor een land, dan laat de uitstroom van datzelfde kapitaal vaak een spoor van vernieling na. De wereld krijgt maar geen vat op deze kapitaalstromen en steeds meer stemmen gaan op dat de kool het sop niet meer waard is.
Datum: 13 januari 2010
Auteur: Geert Janssens
Het wereldkruim der bankiers zakte het voorbije weekend af naar Basel. Ze waren er door de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) uitgenodigd om te komen reflecteren over de risico’s waaraan de financiële sector zich blijkbaar steeds maar weer blijft blootstellen. Eén ding is zeker. Het adagium ‘leren uit vroegere fouten’ lijkt niet besteed aan de bollebozen van een sector die nog maar pas met de schrik is vrijgekomen. Minder duidelijk is hoe de sector adequaat moet worden hervormd.
Datum: 12 januari 2010
Auteur: Kris Boschmans
Het kapitalisme en de vrije handel heeft afgedaan, zo verklaarde Hugo Chavez, president van Venezuela op de recente G20 bijeenkomst. De crisis heeft diverse gelijkaardige beweringen uitgelokt doorheen de hele wereld. Nochtans is vrije handel en een vrije markt nog steeds hét recept bij uitstek om als land vooruit te geraken. Chili, dat binnenkort lid wordt van de OESO, is een uitstekend voorbeeld ter zake.
Datum: 7 januari 2010
Begin juni sloot het Brasschaatse hotel en toprestaurant Kasteel Withof zijn deuren. Directeur Jurgen Lycops bleef echter niet bij de pakken zitten.  Amper drie maanden na de sluiting opende hij zijn eigen zaak: The Glorious op het Antwerpse Zuid.
Datum: 7 januari 2010
Auteur: Stijn Decock
In Kopenhagen vond de belangrijkste klimaattop ooit plaats. Media lieten uitschijnen dat dit zowat de top van de laatste kans was; als we nu te weinig ondernemen, is het einde nabij. Nu de inkt van het mager akkoord droog is, is het onduidelijk of we van een totale mislukking moeten spreken of toch blij moeten zijn met de schaarse lichtpuntjes. Maar misschien zijn de cijfers over de feitelijke uitstootreductie niet zo belangrijk en zal de ontwikkeling van de technologie belangrijker blijken.
Datum: 6 januari 2010
Auteur: Kris Boschmans
Sinds het uitbreken van de economische crisis heeft de vrije markt-ideologie rake klappen ontvangen. Het kapitalisme is niet langer in staat om welvaart te creëren en armoede terug te dringen, zo lijkt het. Ondanks deze perceptie en het uitbreken van de Grote Recessie zal het laatste decennium waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een gouden tijd, allicht niet voor ons land, maar wel voor de wereld als geheel. En volgens het IMF komt er geen einde aan het gouden tijdperk.