Kennisbank

Datum: 16 december 2009
Auteur: Kris Boschmans
  De VS zijn een extreem gediversifieerde economie. Desondanks is het aandeel van de totale bedrijfswinsten van de financiële sector stelselmatig toegenomen. In 2004 waren ruim 40 procent van alle bedrijfswinsten op conto van financiële wereld.  
Datum: 15 december 2009
Auteur: Kris Boschmans
Terwijl ons land hoogstwaarschijnlijk opnieuw zal aanknopen met een positieve economische groei in 2010, zijn de verwachtingen omtrent werkgelegenheid veel pessimistischer. Het jongste kwartaalrapport van Manpower illustreert deze analyse. Elk kwartaal enquêteert deze organisatie 750 representatieve werkgevers in België voor de komende drie maanden. Een aantal regionale en sectorale verschillen vallen op.
Datum: 10 december 2009
Bij het Gentse technologiebedrijf Vodtec hebben ze vertrouwen in de toekomst. In volle crisis kiest het jonge bedrijf voor internationale expansie en lanceert het een nieuw ambitieus product. Een van de vennoten, Christophe Van Quickenborne, liet er zelfs een goed betaalde job bij McKinsey voor staan.
Datum: 10 december 2009
Auteur: Jan Henry
De wereldhandel liep het afgelopen jaar harde klappen op. Gelukkig zijn de politici erin geslaagd om de hoge handelsmuren, die de kredietcrisis in snelbouw had opgetrokken, weer snel neer te halen. De wereldhandel trekt dan ook weer lichtjes aan. Hopelijk houden diezelfde politici nu het hoofd koel, en bouwen ze die muren niet zelf opnieuw op want de roep om protectionistische maatregelen weerklinkt steeds luider.
Datum: 9 december 2009
Auteur: Kris Boschmans
Energieprijzen zijn notoir moeilijk te voorspellen. Zo week de evolutie van de aardgasprijzen recent verschillend van de aardolieprijs, waar niemand een afdoende verklaring voor lijkt te hebben. De jongste jaren toonden de energieprijzen zich bovendien allerminst stabiel. Desondanks wagen we ons aan een voorzichtig voorspelling: De olieprijs zal op langere termijn eerder stijgen dan dalen en een prijs onder de 40 dollar per vat lijkt erg onwaarschijnlijk. Energiezuinige maatregelen en investeringen in alternatieven zijn dus niet enkel interessant van uit milieu-overwegingen.
Datum: 8 december 2009
Auteur: Kris Boschmans
Het recordaantal Belgische faillissementen in 2009 heeft terecht ruim media-aandacht ontvangen. De slechte cijfers geven aan dat, hoewel de steile val van onze economie ten einde is gekomen en de toekomstverwachtingen sterk verbeterd zijn, het ondernemerslandschap klappen blijft krijgen. Het aantal nieuw opgerichte ondernemingen, dat typisch veel minder nieuwsaandacht ontvangt, geeft helaas precies hetzelfde beeld.
Datum: 7 december 2009
Auteur: Kris Boschmans
De hele wereld is op zoek om naar maatregelen om zuiniger om te gaan met energie en de CO2-productie te beperken. In Europa wordt veel verwacht van het het zogenaamde ‘Emission Trading Scheme’, waarbij een handel in emissierechten opgezet wordt. Op deze manier wordt een plafond opgelegd aan de totale CO2-uitstoot door Europese bedrijven zonder allerlei administratieve en mogelijk inefficiënte regels op te leggen. Indien enkel de Europese Unie dit systeem implementeert, kan dit evenwel meer kwaad dan goed berokkenen.
Datum: 7 december 2009
De jongste jaren heeft de dollar rake klappen ontvangen. Op 21 november 2009, voor het eerst in ruim 14 maand, werd één euro meer dan anderhalve dollar waard. Een korte heropleving in het begin van 2008 daargelaten, is de waarde van de dollar overigens al bijna acht jaar in dalende lijn (zie figuur 1). Verder heeft de kredietcrisis de onhoudbaarheid van het betalings- en handelstekort van de Amerikaanse economie blootgelegd. De VS leven al decennia boven hun stand, waardoor ze ettelijke duizenden miljard dollar buitenlandse schulden opstapelden. De positie van de dollar als internationaal dominante munt wankelt hierdoor. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 922 kb] Download toelage [PDF, 3 blz., 112 kb]
Datum: 3 december 2009
Auteur: Geert Janssens
Net nu we er nood aan hebben, dreigt de financiële crisis de budgetten voor O&O en innovatie te kortwieken. Onderzoek en ontwikkeling legt nochtans een basis voor toekomstige innovatie die op haar beurt voor individuele bedrijven het verschil maken tussen leven en dood. Het jaarlijkse rapport van de Europese Commissie betreffende inspanningen inzake onderzoek en technologische ontwikkeling laat zien dat in de periode 2000-2008 de O&O inspanningen in Europa zijn blijven hangen.
Datum: 3 december 2009
Auteur: Kris Boschmans
De nakende klimaattop in Kopenhagen is ongetwijfeld één van de belangrijkste bijeenkomsten van wereldleiders in 2009. Nu de wetenschappelijke bewijslast dat de aarde opwarmt door menselijke activiteit sterker en sterker wordt, verschuift de vraag naar wat de impact van deze opwarming precies zal zijn en hoe we dit kunnen tegengaan. VKW Metena vat een ambitieus onderzoek van de Europese Commissie samen.