Kennisbank

Datum: 18 november 2009
Auteur: De Morgen
Na de Tweede Wereldoorlog was het Britse pond de belangrijkste munt van de wereld. Nochtans hadden de Verenigde Staten Groot-Brittannië toen al voorbijgestoken als grootste exporteur van de wereld, worstelde het Verenigd Koninkrijk voortdurend met financiële problemen en kon het pond, in tegenstelling tot de dollar, niet zomaar ingewisseld worden voor zijn tegenwaarde in goud. Niettemin nam de dollar pas decennia later de koppositie van het pond als wereldmunt over.
Datum: 18 november 2009
Auteur: Kris Boschmans
In maart 2009 bracht VKW Metena een beleidsnota uit omtrent de toekomst van de euro. Hoewel we de geen acuut gevaar bespeurden voor een ineenstorting van de euro, onthulde de financiële crisis wel degelijk een aantal zwaktes van euroland. Eén van de meest zorgwekkende evoluties was de een enorme kloof tussen landen als Nederland en Duitsland aan de ene kant en landen als Griekenland of Ierland aan de andere, terwijl er wel één uniform monetair beleid aan al deze lidstaten opgelegd werd. Deze divergentie kwam tot uiting in de risicopremie van overheidsobligaties. Zwakkere lidstaten moesten tot bijna 3%-punt meer interest betalen voor hun overheidsschuld dan Duitsland. Ruim zes maanden later is deze bezorgdheid grotendeels weggeëbd.
Datum: 16 november 2009
Auteur: Geert Janssens
Gemeten sinds 1970 zijn de Belgische huizenprijzen binnen de OESO het meest gestegen. Tot die vaststelling komt het consultancybureau McKinsey op basis van een index waarbij de reële waarde van een huis in 1970 op 100 werd gezet.
Datum: 13 november 2009
Schoenwinkelketen Torfs staat in zijn branche niet meteen bekend als een discounter. Is dat een handicap in crisistijd? CEO Wouter Torfs stelt vast dat de klanten prijsbewuster zijn. Maar de omzet blijft op peil en de expansie van Schoenen Torfs wordt onverminderd voortgezet.
Datum: 13 november 2009
Auteur: Jan Henry
De prijs voor aardgas volgt traditioneel de olieprijs op de voet, maar de jongste maanden bleef de aardgasprijs achterop. Terwijl de olieprijs fors opveerde, bleef de aardgasprijs op een bodemtarief hangen. Reculer pour mieux sauter?
Datum: 12 november 2009
Auteur: Trends
General Motors haalt de bezem door Europese activiteiten
Datum: 10 november 2009
Auteur: Dirk Callens
De winwinlening zet particulieren aan om, via een fiscaal voordeel, particulieren aan te moedigen om te investering in een onderneming. Maximum 50.000 euro kan per particulier en per onderneming geïnvesteerd worden op deze gesubsidieerde manier. Door de tussenkomst van de overheid gebeurt dit aan aantrekkelijke tarieven voor zowel de particulier als het ontvangende bedrijf.
Datum: 10 november 2009
Auteur: Dirk Callens
De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt allereerst een waarborgregeling aan. Concreet willen ze tegemoet komen aan projecten die ontvankelijk worden verklaard voor banken, maar als te risicovol worden aanvaard door een gebrek aan waarborgen. In dat geval kan de PMV, tegen een redelijke vergoeding, deze waarborgen verschaffen. De bank heeft de mogelijkheid om 75% van het krediet te laten waarborgen bij de PMV.
Datum: 9 november 2009
Het balanstotaal van de Federal Reserve is als gevolg van de strijd tegen de crisis met een factor 2,5 toegenomen. Vroeg of laat moet die olifantenpoot teruggeschroefd worden. Als de centrale bank daar te lang mee wacht, dreigt een fors hogere inflatie. Begint de Fed te snel met zijn exitstrategie, dan dreigt het prille economische herstel in de kiem te worden gesmoord.
Datum: 5 november 2009
Auteur: Geert Janssens
Enkele weken geleden lekte de Financial Times een interne nota van General Motors die aangeeft waarom in Detroit bepaalde Europese vestigingen van GM, waaronder ook Opel Antwerpen, niet in de bovenste schuif liggen. De cijfers kregen in eigen land nauwelijks weerklank maar winnen plots in betekenis nu GM deze week doodleuk aankondigde dat ze Opel/Vauxhall dan toch niet verkoopt aan Magna/Sberbank. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen tonen eens te meer aan dat we in eigen land nood hebben aan een serieus debat over onze concurrentiekracht en niet mogen blijven steken in de dagelijkse emotionele mediaverontwaardiging.