Kennisbank

Datum: 25 januari 2010
Auteur: Geert Janssens
 De terugkeer van Paul Volcker op de politieke scene in Washington doet vragen rijzen omtrent de positie van huidig minister van Financiën Timothy Geithner. Sinds het aantreden van Geithner had Volcker zich steeds, schijnbaar van op de zijlijn, kritisch geuit over diens aanpak ten aanzien van de grote spelers op Wall Street.
Datum: 23 januari 2010
De nakende sluiting van Opel Antwerpen maakt nog maar eens duidelijk dat de globalisering van de economie België keihard treft. Tot voor enkele jaren werden we geroemd om onze productiviteit, centrale ligging, uitstekend onderwijs en talenkennis. Maar is België nog wel zo competitief als wij graag geloven? Onlangs trokken Amerikaanse investeerders nog aan de alarmbel: "Geef ons een reden om naar België te komen en er te blijven." Slik. Maar waar liggen onze pijnpunten.
Datum: 22 januari 2010
Auteur: De Morgen
Na een jaar van grote onduidelijkheid valt het doek voor Opel Antwerpen.
Datum: 21 januari 2010
Auteur: De Standaard
Wat hebben Opel, DHL, Chiquita, Samsonite en Procter & Gamble gemeen? Ze hebben allemaal onlangs een vestiging weggehaald uit België. KRIS BOSCHMANS en JOHAN VAN OVERTVELDT zochten uit waar dat aan ligt.
Datum: 21 januari 2010
Auteur: Dirk Callens
De Tijd meldde in een artikel van 15 januari 2010 dat het fiscaal gunsttarief voor octrooien niet begeerd is. Het biotechbedrijf Movetis zou als eerste gebruik gemaakt hebben van de octrooibelastingaftrek terwijl deze nochtans al in het leven is geroepen door een wet van 2007 en van kracht is sinds aanslagjaar 2008.
Datum: 20 januari 2010
Auteur: Kris Boschmans
De Europese economie is grosso modo even groot als de Amerikaanse. Per inwoner gemeten, evenwel, zijn er grote verschillen. Het gemiddelde inkomen, gecorrigeerd voor koopkracht, ligt maar liefst 36 procent hoger in de VS dan in de EU15-landen. De EU27, met veel relatief arme Oost-Europese lidstaten, scoort nog een stuk zwakker. Dit verschil is geen nieuwe vaststelling, maar blijft al jaren en zelfs decennia ongeveer stabiel.
Datum: 19 januari 2010
Auteur: Vraag & Aanbod
Het weekblad Vraag & Aanbod bracht een uitgebreid verslag van de Outlook-sessie bij VKW West-Vlaanderen. Download hier de pfd-versie van het artikel.
Datum: 15 januari 2010
Geert Wellens maakte een steile carrière in de mediasector. Hij was onder meer uitgever bij Roularta en stond aan de wieg van Mediafin, het bedrijf achter de krant De Tijd. Maar hij koesterde ook al lang plannen om een eigen bedrijf op te starten. Die plannen kregen midden 2009 heel concreet vorm. Samen met Geert Noels richtte hij Econopolis op.
Datum: 15 januari 2010
Hoewel de sluiting van onze drie oudste kerncentrales recent werd uitgesteld, blijft de overheid bij haar beslissing om tegen 2025 een volledige kernuitstap door te voeren. Betekent dit dat we nu maar meteen alle onderzoeksactiviteiten op nucleair gebied moeten stopzetten?
Datum: 14 januari 2010
Auteur: Jan Henry
Is de instroom van buitenlands kapitaal een zegen voor een land, dan laat de uitstroom van datzelfde kapitaal vaak een spoor van vernieling na. De wereld krijgt maar geen vat op deze kapitaalstromen en steeds meer stemmen gaan op dat de kool het sop niet meer waard is.