Kennisbank

Datum: 30 oktober 2009
Transportbedrijf Van Dievel viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Wordt het door de crisis een feest in mineur? General manager Louis De Wael relativeert: “Wij zijn actief in een sector die altijd al heeft moeten knokken om te overleven.”
Datum: 29 oktober 2009
Auteur: Stijn Decock
Het migratievraagstuk is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Er is de nieuwe regularisatiegolf, het Antwerpse hoofddoekendebat (dat zelfs The Economist haalde), rellen in Brussel... Een aantal voormalige grote pleitbezorgers van de multiculturele samenleving trekken aan de noodbel. Benno Barnard, Geert Van Istendael en Groen-parlementslid Lukas Vander Taelen uitten in de voorbije weken in scherpe bewoordingen hun vrees over de niet-geïntegreerde Moslimgemeenschap in België. Hoewel het in dit debat nog steeds over eieren lopen is en je snel in het ene dan wel het andere kamp wordt geduwd, doen we toch eens een poging de zaak door een economische bril te bekijken.
Datum: 28 oktober 2009
Auteur: Geert Janssens
Financiële instellingen met een wijdvertakt internationaal netwerk liggen onder vuur. Ze zijn te weinig doorzichtig en vormen een te groot risico voor de markt. Het Nederlandse ING trok gisteren haar conclusies en kondigde aan dat ze de verzekeringstak Nationale-Nederlanden en een deel van haar bankactiviteiten afstoot. De bank die in de jaren negentig gold als een toonbeeld van internationale expansie op basis van het bankverzekeraar model, verhoogt daarmee de druk op andere Europese grootmachten om dezelfde weg in te slaan.
Datum: 22 oktober 2009
Auteur: Geert Janssens
Hoewel de banken in rustiger vaarwater zijn terechtgekomen, blijft de relatie met de klanten ook de komende kwartalen een gevoelig punt. De ruimte voor kredietverlening blijft immers beperkt, niet in het minst omdat banken blijven opgezadeld met aanzienlijke afschrijvingen. Bedrijven doen er daarom goed aan de relatie met hun bank(en) kritisch tegen het licht te houden. Hierna alvast enkele tips die daarbij kunnen helpen.
Datum: 21 oktober 2009
Auteur: Kris Boschmans
Ondanks de onheilstijdingen rond onze arbeidsmarkt raken heel wat openstaande vacatures toch niet ingevuld. Aangezien de arbeidsmarkt met een vertraging reageert op de conjunctuur, zal het aantal openstaande vacatures dit en volgend jaar hoogstwaarschijnlijk afnemen. Vanaf 2011 echter zal de krapte ongekende hoogten bereiken. Een betere inschakeling van allochtonen en ouderen is absoluut noodzakelijk om dit te kunnen opvangen.
Datum: 19 oktober 2009
Auteur: Geert Janssens
DSB Bank, het imperium van Dirk Scheringa dat sinds half oktober onder curatele stond, werd vanmorgen in Amsterdam failliet verklaard. De ondergang van het Nederlandse DSB doet in menig opzichten een belletje rinkelen en heeft zelfs iets van een mini-subprime crisis waarbij goedkope hypotheekleningen werden verstrekt tegen onrealistische voorwaarden.
Datum: 16 oktober 2009
Onze federale regering staat voor een immens zware uitdaging. Volgens de Hoge Raad van Financiën dreigt het overheidstekort op te lopen tot 25 miljard euro, ofwel 7.5 procent van het BBP bij ongewijzigd beleid. Gemengde gevoelens overheersen bij de evaluatie van de begroting en beleidsverklaring van Van Rompuy. Aan de ene kant is de begroting meer dan een lege doos, zoals her en der gevreesd werd, vooral na diverse verklaringen uit PS-hoek. Bovendien is het niet evident om forse besparingen door te voeren tijdens de zwaarste naoorlogse recessie. Aangezien het merendeel van de budgettaire ontsporing structureel is en dus niets te maken heeft met de economische crisis, ruimt de huidige regering in zekere zin de puinhoop op van een budgettaire ontsporing van het laatste decennium.
Datum: 15 oktober 2009
“Als het in de bouw goed gaat, gaat het overal goed”, zo stelde vicepremier Guy Vanhengel in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Bij het Limburgse bouw- en projectontwikkelingsbedrijf Gijbels Group gaan de zaken nog behoorlijk goed. Maar gedelegeerd bestuurder Mathi Gijbels vreest dat de moeilijkste maanden er nu pas aankomen.
Datum: 15 oktober 2009
Auteur: De Standaard
Johan Van Overtveldt is niet onder de indruk van de beleidsverklaring van premier Herman Van Rompuy (CD&V). 'De kans om de crisis aan te wenden om lang uitgestelde structurele hervormingen nu door te voeren, is vrijwel compleet gemist.'
Datum: 15 oktober 2009
Auteur: Geert Janssens
Aanstaande zondag mogen de Antwerpenaren zich in een referendum uitspreken over een al of niet gunstig advies van stedenbouwkundige vergunning voor de Oosterweelverbinding via het zogenaamde BAM tracé met het Lange Wapperviaduct. Betwijfeld mag worden of de gemiddelde kiezer ondanks alle heisa voldoende geïnformeerd is om op deze vraag enig zinnig antwoord te formuleren, laat staan een onderbouwde keuze te moeten maken tussen een simpel ja of nee. Wat er ook uit de bus komt, de hele BAM-saga is een voorbeeld van hoe het niet moet.