Kennisbank

Datum: 8 november 2010
Auteur: Geert Janssens

Transparant, zonder discriminaties tussen werknemers en goedkoper voor werkgevers

Datum: 4 november 2010
Auteur: Jan Henry
De groeilanden zijn opnieuw het walhalla voor investeerders, getuige de sloten kapitaal die naar China & co vloeien. Toch blijft enige voorzichtigheid en realiteitszin geboden voor wie de kudde wil volgen, want de op- en neergaande cyclussen wordt steeds korter.
Datum: 28 oktober 2010
Auteur: Geert Janssens
Luiden de verklaringen van de G20-top een nieuw tijdperk in voor China en de wereldeconomie? Was de vorige week doorgevoerde renteverhoging een Chinees schot voor de boeg in die context? Er is hoop dat Peking zelf gaat beseffen dat het er alle belang bij heeft om het roer definitief om te gooien en te kiezen voor een groeimodel dat minder op export is gebaseerd.
Datum: 21 oktober 2010
Auteur: Stijn Decock
Goed twee jaar geleden bereikte een vat ruwe olie de recordprijs van 150 dollar. De scherpe prijsstijging werd in eerste instantie veroorzaakt door de snel stijgende energiebehoeften, waaraan het aanbod nauwelijks kon voldoen. De forse speculatie op de financiële markten speelde eveneens een belangrijke rol. De prijzen voor de twee andere fossiele brandstoffen, gas en steenkool, kenden een gelijkaardige evolutie. Deze situatie leek de voorbode van ernstige problemen in de wereldwijde energiebevoorrading. Na de mondiale economische crisis en de daaraan gekoppelde, dalende vraag in het Westen, zijn de prijzen echter terug genormaliseerd. Daarnaast dook er recent ook een belangrijk nieuw element op in het debat rond energiebevoorrading: het zogenaamde “ shale gas” of schaliegas. Vooral de VS zou over gigantische voorraden beschikken. Evolueert het energiediscours van een discours van schaarste naar een van overvloed? Of is schaliegas een doekje voor het bloeden?
Datum: 19 oktober 2010
Auteur: Geert Janssens
Drie jaar geleden deed VKW, onder meer met enkele publicaties van Metena, een warme oproep tot meer werknemersparticipatie. Helaas werd de soep niet echt gesmaakt. In een recent artikel* tonen we aan dat ze bij Colruyt bewijzen dat winst- en kapitaalparticipatie ook bij ons kan zorgen voor dat noodzakelijke extraatje peper en zout.
Datum: 12 oktober 2010
Auteur: Kris Boschmans
De Belg is tevreden met de aangeboden gezondheidszorg. Vooral de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het systeem worden gesmaakt. Samen met het onderwijsstelsel wordt de gezondheidszorg vaak gezien als een sterk punt van ons land en een troef voor het investeringsklimaat. Bij dit laatste denken we bijvoorbeeld aan de concurrentie-index van het World Economic Forum, die de meest competitieve landen rangschikt. Onze 19e plaats is mede te danken aan de goede gezondheidszorg, die tegelijkertijd een zeer grote sector van onze economie vormt. Ruim tien procent van onze welvaart wordt er aan besteed, een percentage dat de jongste decennia pijlsnel de hoogte is ingegaan. Het belang zal enkel nog maar toenemen. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 844 kb]
Datum: 11 oktober 2010
Auteur: Serge Huyghe
VKW en Johan Van Overtveldt hebben in gemeenschappelijk akkoord besloten om de samenwerking stop te zetten. Vanaf heden zal het coördinatiecomité van VKW, bestaande uit de voorzitter en ondervoorzitters van de Raden van Bestuur van VKW, ervoor zorgen dat de continuïteit binnen de organisatie verzekerd is. Tot er in de opvolging voorzien is, gaan zij van heel nabij de operationele werking in goede banen leiden. VKW dankt Johan Van Overtveldt voor de inzet en verwezenlijkingen die hij als algemeen directeur van VKW en directeur van VKW Metena de afgelopen jaren wist te realiseren. Herman Van de Veldevoorzitter VKW  
Datum: 7 oktober 2010
Auteur: Kris Boschmans
In augustus lieten we een representatieve enquête uitvoeren door Insites omtrent de wil tot besparen bij de Belgische bevolking. De resultaten, deels verschenen in De Knack van 6 oktober, zijn verrassend.
Datum: 6 oktober 2010

Een grote meerderheid van de Belgen verwacht dat hun persoonlijke financiële situatie er de komende jaren op achteruit zal gaan. Dat blijkt uit een enquête van het VKW en Econopolis.

Datum: 1 oktober 2010
Auteur: Jan Henry
De Belgische vastgoedprijzen stijgen al een generatie lang, waardoor vastgoed peperduur is geworden. Toch is een implosie van de vastgoedmarkt zoals die zich voordeed in de VS, weinig waarschijnlijk in België.