Kennisbank

Datum: 21 september 2018
Auteur: Geert Janssens

Opinie van Geert Janssens (Trends.be, 20 september 2018)
Tien jaar geleden stond de wereld aan de financiële afgrond. De vraag die vandaag op ieders lippen ligt: zijn er lessen getrokken uit dat debacle? Hoewel het beleid zich sterk maakt dat er allerlei voorzieningen zijn getroffen om een herhaling te voorkomen, mogen we daar niet zonder meer van uitgaan.

Datum: 21 september 2018
Auteur: Hans Diels

Opinie van Hans Diels (Tijd.be, 20 september 2018)
Een politieke logica blijft zoals vanouds de internationale agenda bepalen, en niet een louter economische logica waarin gezocht wordt naar de meest efficiënte manier om globale welvaart te creëren.

Datum: 20 september 2018
Auteur: Partner

Het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding zijn broodnodige initiatieven om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Ze stellen u als werkgever echter voor complexe keuzes. Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit geeft Ellen Lammens, juridisch adviseur bij Acerta, u een overzicht.

Datum: 19 september 2018
Auteur: Wim Dubois

In de rubriek ETION’s Finest zetten we een keer per maand een ETION-lid in de kijker. Deze maand is het de beurt aan Gilles Vandervorst, zaakvoerder KAMO en lid van ETION West-Vlaanderen.

Datum: 18 september 2018
Auteur: Geert Janssens

De vierde industriële revolutie zet aloude principes en gewoonten onder druk. Voor onze bedrijven is het zaak om een plan klaar te hebben voor de ‘day after tomorrow’. Dat is geen uitgekiend draaiboek maar eerder een visie op de toekomst die ruimte laat voor experiment.

Datum: 17 september 2018
Auteur: Geert Janssens

Opinie van Geert Janssens
Tien jaar na de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, is het financieel systeem minder onstabiel geworden. Toch blijft het ten gronde functioneren volgens de principes die het systeem destijds aan de rand van de afrond hebben gebracht.

Datum: 15 september 2018
Auteur: Jo Cobbaut

Het minimalistische brillen- en horlogemerk Komono is in minder dan tien jaar tijd uitgegroeid tot een heuse wereldspeler. Medeoprichter en CEO Anton Janssens beseft dat zeker in de modewereld het succes vergankelijk is en daarom blijft hij de lat steeds hoger leggen.

Datum: 13 september 2018
Auteur: Annelies Maex

Elk jaar zet ETION met de Kempenaar een onderneming in de bloemetjes die zich op de kaart zette door haar focus op duurzame groei met aandacht voor medewerkers en omgeving. Wie volgt Amival, Dienstenthuis Turnhout, Vanhout, Cartamundi en vele andere op en sleept dit jaar de felbegeerde trofee in de wacht?

Datum: 10 september 2018

Opinie van Jochanan Eynikel (De Tijd, 8 september 2018)
Moeten bedrijfsleiders zich mengen in politieke en maatschappelijke kwesties? Joe Kaeser, de CEO van Siemens, vindt alvast van wel, maar niet iedereen denkt er zo over. Toch zouden bedrijven niet bang moeten zijn om hun waarden publiek onder woorden te brengen.

Datum: 5 september 2018
Auteur: Partner

De schoolbanken zijn niet de enige plaats om kennis op te doen. Heel wat jongeren laten ze zo gauw mogelijk achter zich, soms zonder diploma of getuigschrift. Toch hebben deze mensen vaak de competenties waar je als werkgever naar op zoek bent. Voor deze mensen kan jij als werkgever het verschil maken, door hen een opleiding op de werkvloer aan te reiken.