Kennisbank

Datum: 14 april 2020
Auteur: ETION redactie

ETION ondersteunt… mensen en organisaties die in deze coronatijden met een groot hart iets ondernemen om zorg te dragen voor de medemens. Hier brengen we waardevolle initiatieven onder de aandacht. We doen een warme oproep om deze acties te delen, te ondersteunen of te helpen, mocht dat voor jou of jouw organisatie kunnen.

Datum: 14 april 2020
Auteur: Acerta

Beleidsmakers en werkgevers debatteerden online over de nieuwe maatregelen om het personeelstekort in kritische sectoren aan te pakken. Ze gaven daarbij ook hun visie over hoe we in de toekomst kijken naar het delen van werknemers en het uitwisselen van personeel.

Datum: 11 april 2020
Auteur: Hans Diels

Opinie van Hans Diels (De Tijd, 11 april 2020)
Landen duiden steeds meer sectoren aan als strategisch belangrijk. De nationale veiligheid primeert, en daardoor kunnen steeds minder bedrijven hun producten over de hele wereld verkopen zonder geopolitieke beperkingen. Nu lijkt het de beurt aan de farmaceutische en medische sector.

Datum: 10 april 2020
Auteur: Partner

De coronacrisis houdt ons nu al een tijdje in bedwang. Toch gaat het leven door. En ook het werk gaat zo goed en zo kwaad mogelijk door. Het ene bedrijf ziet zich echter genoodzaakt de deuren tijdelijk te sluiten, terwijl het andere net smeekt voor extra handen tijdens deze crisis. VDAB houdt werk in beweging.

Datum: 10 april 2020
Auteur: Geert Janssens

Wanneer we deze tekst schrijven, is het nog lang niet duidelijk hoe omvangrijk de coronacrisis uiteindelijk zal worden. Zeker is dat het niet snel ‘business-as-usual’ wordt. In ons basisscenario worden nooit geziene maatregelen genomen, waardoor de economie wordt gered maar wel op een ander pad terechtkomt. Dat heeft op zijn beurt gevolgen voor de samenleving als geheel.

Datum: 9 april 2020
Auteur: Jo Cobbaut

Plots experimenteren onze organisaties grootschalig met thuis- en telewerken. We gaan door een leerproces. We leren bijvoorbeeld de technologie kennen, of we organiseren onze werkplek. Maar ook teamleiders staan voor een uitdaging: ze moeten nu plots ‘onzichtbare’ teams aansturen.

Datum: 8 april 2020
Auteur: Geert Janssens

De coronamaatregelen van de voorbije weken waren noodzakelijk en hebben hun nut bewezen. Het is de economische prijs die we daarvoor betalen meer dan waard. Toch moeten we er stilaan voor opletten de economische ketting niet helemaal klem te rijden. Enkele ondernemers waarschuwen vanop de eerste rij.

Datum: 8 april 2020
Auteur: Wim Dubois

Ook in gekaapte tijden testen we van binnenuit wat nieuwe formats, en ETION Leest is er zo een. Samen met enkele collega’s duiken we in het nieuwe ETION-boek ‘Check-In’ om elkaar uit te horen over zingeving en betekenis in bedrijven. Die deel-sessie bracht wel wat teweeg, ook bij mij. De combinatie van openhartigheid, bevreemdende tijden en een zoektocht naar de kern van wat we doen, maakt wel wat los…

Datum: 7 april 2020
Auteur: Geert Janssens

Worden mensen extra gemotiveerd doordat ze meer kunnen verdienen? Werken ze harder voor een bonus? Of is het net omgekeerd? In deze inspiratienota zoeken we uit onder welke omstandigheden geldelijke beloning kan bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van een organisatie.

Datum: 3 april 2020
Auteur: Jo Cobbaut

De Belgische residentiële verwarming stoot een flink aandeel van al onze CO2 uit. Hoe ziet Patrick O de toekomst voor een bedrijf dat verwarmingsketels maakt?