VKW heet voortaan ETION

Auteur: 
Serge Huyghe

Het 90-jarige VKW vervelt tot ETION, forum voor geëngageerd ondernemen. De naamsverandering past in een evolutie die al enkele jaren aan de gang is en waarbij waardengedreven ondernemen centraal staat.

VKW werd in 1925 opgericht als ACVW, het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers. Aanvankelijk probeerde men diverse sectorale werkgeversorganisaties onder de ACVW-vlag te verzamelen, maar uiteindelijk werd het een authentieke ledenbeweging. 90 jaar later is de organisatie nog altijd geen belangenbehartiger die met de vakbonden en de regering aan tafel zit.

Het is wel een ontmoetingsplaats waar nu al meer dan 4.000 beslissingsnemers in kleine groepen samenkomen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. De focus ligt daarbij op de langere termijn. Waar willen we fundamenteel naartoe met de samenleving en welke rol kunnen ondernemingen (als organisatie) en ondernemers (als individuen) daarin spelen?

ETION

ETION is geen afkorting maar wie wil, vindt er wel de connotatie van ethiek en ondernemen in terug, die weer verwijst naar de integrale visie op individu, organisatie en samenleving. Maar de naam moet vooral sterk, warm en open klinken. Niet toevallig drie van de vier waarden die ETION zelf vooropstelt (naast ‘grondig’).

Uit de eerste resultaten van een grote waardenenquête die ETION organiseerde (en die in oktober wordt voorgesteld), blijkt dat ruim 80% van de bedrijven in Vlaanderen en Brussel voor zichzelf waarden hebben bepaald. Voor meer dan de helft van de organisaties zijn die waarden ook essentieel bij aanwervingen om te zien of de kandidaten passen binnen de bedrijfscultuur.

Waardengedreven

Waarden bieden volgens ETION houvast in tijden waarin het management, de medewerkers en de klanten worden geconfronteerd met evoluties die zo snel gaan dat gebruikelijke procedures en systemen niet meer kunnen volgen. Waarden dragen bij tot meer bezieling op het werk en tot betere resultaten.

Daarom zal ETION ook voluit blijven inzetten op ‘waardengedreven’ ondernemerschap. Een bewuste taalfout om te benadrukken dat het zowel om economische (materiële) waardecreatie gaat als om (immateriële) meerwaarde voor mens en samenleving.

Lees hier de vernieuwde missietekst.

Bekijk hier de onthullingsvideo van de nieuwe naam.

Lees hier de toespraak van Herman Van de Velde of bekijk de video.

Bekijk de uiteenzetting van gedelegeerd bestuurder Caroline Ven.