Vennootschapsbelasting in Europees perspectief

Prof. Hylke Vandenbussche, hoogleraar economie aan de KUL Leuven, gaat dieper in op diverse aspecten van de vennootschapsbelasting en dit zowel in Belgisch als in Europees verband.

Download hier de volledige nota