Veel tijd voor triage

Auteur: 
Jo Cobbaut

Als weldra de overheidssteun voor corona ophoudt, zullen dan heel veel bedrijven in de problemen komen? Uit een enquête van ETION en CRiON blijkt dat veel bedrijven zich zorgen maken over de financiële gezondheid van bedrijven in hun omgeving. Dirk Kuiper van Rabobank voorziet nochtans geen grote schok. Na een geleidelijke triage van de zombiebedrijven zal een gezond bedrijfsweefsel overblijven.

Aanvaarding overheidstekorten

“Als je sommige berichten leest, zal er een tsunami optreden van bedrijven die over de kop gaan. Ze zullen met tienduizenden tegelijk van de klip vallen… Eerlijk gezegd, ik geloof daar persoonlijk niets van. Want daar is ook niemand bij gebaat. Ik zie eerder een tolerante ingesteldheid bij de overheden, de fiscus en de banken om de situatie bij elke individuele onderneming correct in te schatten en daarover dan te beslissen. Ik denk dat we ook de tijd hebben om dit goed te doen”, zegt Dirk Kuiper van de afdeling Financial Restructuring International van Rabobank.

Hij geeft zijn persoonlijke visie in dit interview. Voor die positieve houding heeft hij ook een aantal argumenten. Ten eerste hebben de overheden zelf veel geld ter beschikking gesteld van de bedrijven en de gezinnen. Iedereen ziet dat ze geen haast hebben om de begrotingstekorten die daardoor zijn ontstaan, snel aan te pakken. In alle Europese landen — en dus niet meer alleen in Griekenland of Italië — is er een veel grotere aanvaarding van het feit van begrotingstekorten. Daarnaast zijn wel een aantal steunmaatregelen stopgezet, maar andere hebben vaak een werking op langere termijn. Zeker grote bedrijven — zoals bijvoorbeeld nationale luchtvaartmaatschappijen — kunnen daarvan genieten.

“De investeringen zullen leiden tot goede conjunctuurcijfers op het einde van het jaar.”

“Maar het klopt wel dat de kraan nu niet verder zal opengaan. De steun zal verminderen en dat zullen bedrijven ook voelen. Maar de bank heeft er geen belang bij om heel streng een streep in het zand te trekken. Ik geloof in een geleidelijke aanpak waarbij verspreid over een langere termijn de slechte bedrijven eruit gehaald worden”, zegt Dirk Kuiper.