Vanuit diversiteit naar inclusie

Auteur: 
Jo Cobbaut

Inclusie wordt de norm. Bedrijven die zich hierop niet voorbereiden, gaan de war for talent verliezen. Organisaties moeten beseffen dat ze geen keuze hebben, zegt Vicky Coryn.

Vicky Coryn is bestuurder van I-Diverso en algemeen directeur van Groep Intro. Groep Intro heeft als missie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden richting duurzaam werk. Groep Intro en vzw WEB — partnerorganisaties met dezelfde missie — bundelen onder I-Diverso hun meer dan 25 jaar expertise in HR-dienstverlening, gericht op de inschakeling van wie die drempels ervaart bij het vinden van een job.

Op deze manier biedt men kennis van zaken aan werkgevers in Vlaanderen en Brussel aan. Coryn: “We werken in een wereld met een terugtrekkende overheid. Die legt de verantwoordelijkheid om kansengroepen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te trekken bij de bedrijven zelf. Daarom moeten wij onze expertise proactiever in de markt zetten dan vroeger. Dat houdt in dat we met ons aanbod naar werkgevers trekken en hen vragen wat we kunnen betekenen. We moeten zo toegankelijk mogelijk worden.”

“De samenleving is enorm divers geworden. De kunst is daarvan een plus te maken.”

Potentieel

Wim Van Ammel, verantwoordelijke van I-Diverso, ziet mogelijkheden: “De vergrijzing en het economisch groeiverhaal leiden tot een tekort aan mensen op de arbeidsmarkt. Voor veel bedrijven wordt het inclusief ondernemen zo de uitdaging. Bedrijven die geen mensen vinden of er afscheid van moeten nemen, kunnen op onze expertise rekenen. We zijn er voor het enorme spectrum van ondersteuning op de werkvloer.”

Vicky Coryn vult aan: “De samenleving is enorm divers geworden. De kunst is daarvan een plus te maken. Je kan 55-plussers, anderstaligen, vluchtelingen of mensen met rugzakjes omwille van psychische of sociale problemen lastig vinden, maar je kan ook oplossingen zoeken die tot meerwaarde leiden.”

Opdracht

Kansengroepen worden vaak gezien als moeilijk op te leiden en te begeleiden, weet Vicky Coryn: “Mensen met een afstand hebben die afstand niet zomaar. Er is steeds een remmende factor. Dat kan de leeftijd zijn, taalachterstand of een sociale problematiek. Die mensen hebben ondersteuning en coaching nodig. Tegenwoordig plaatsen we mensen, om ze nadien op te leiden en te coachen terwijl ze al op de werkplek zijn. We leveren het bedrijf de juiste handvaten en tools daarvoor aan. We installeren de juiste mentaliteit en implementeren structurele veranderingen om tot een match te komen. Het is een verhaal in twee delen en dat is de sterkte van I-Diverso. Als we in een bedrijf werken, steken we een proces in gang dat goed is voor alle werknemers. Het is een versterking en verduurzaming van het hele HR-proces.”

“We maken het verschil door vanuit diversiteit naar inclusie te gaan.”

Wim Van Ammel: “We maken het verschil door vanuit diversiteit naar inclusie te gaan. Diversiteit is het uitgangspunt. Bedrijven weten niet altijd hoe met diversiteit om te gaan. We komen bij die klant niet aan met een kant-en-klaar antwoord. We starten met het op poten zetten van een stuk coaching. De cultuur van diversiteit vertrekt bij de CEO, maar dat is niet genoeg. Je moet ook de ploegbaas coa-chen en begeleiden, en tools aanreiken om er meerwaarde uit te halen.”