Tewerkstellingsvooruitzichten blijven ondermaats

Terwijl ons land hoogstwaarschijnlijk opnieuw zal aanknopen met een positieve economische groei in 2010, zijn de verwachtingen omtrent werkgelegenheid veel pessimistischer. Het jongste kwartaalrapport van Manpower illustreert deze analyse. Elk kwartaal enquêteert deze organisatie 750 representatieve werkgevers in België voor de komende drie maanden. Een aantal regionale en sectorale verschillen vallen op.

Slechte cijfers voor Brussel

In een eerder artikel wezen we er op dat Brussel slecht scoort wat betreft de faillissementscijfers en het aantal startende ondernemingen. Volledig in lijn hiermee tonen de ondervraagde werkgevers zich zeer negatief voor onze hoofdstedelijke regio. Het komende kwartaal krimpt de verwachte tewerkstelling in Brussel met maar liefst 8 procent. Ook de arbeidsmarkt in Vlaanderen en Wallonië zal zich overigens nog niet meteen herstellen.

 

Verwachte evolutie in tewerkstelling

grafiek 1

Bron: Manpower

Systematisch zwakke arbeidsmarkt in Wallonië

De verwachtingen staan op een dieptepunt sinds 2003. Een tweede, markante vaststelling van deze langetermijncijfers, zoals weergegeven in onderstaande grafieken, is de systematisch zwakke prestatie van de Waalse arbeidsmarkt. De voorbij 7 jaar groeide de (verwachte) tewerkstelling aldaar stelselmatig met een drietal procent. In Vlaanderen en Brussel groeide de arbeidsmarkt veel sterker, waarbij observaties van boven de 10 procent niet uitzonderlijk zijn.

Vergelijkbaar met vrijwel alle andere onderzochte landen of regio’s, kent de Vlaamse arbeidsmarkt ook duidelijke pieken en dalen. De tewerkstelling reageert, met een zekere vertraging, op de economische conjunctuur. In Wallonië is het verband tussen de economische conjunctuur en de tewerkstellingsgroei vrijwel onbestaande, zo lijkt het. Deze cijfers leidden Geert Noels er toe om de Waalse arbeidsmarkt als ‘doods’ te omschrijven.
Het belang van de overheidstewerkstelling in de totale tewerkstelling verklaart ongetwijfeld voor een groot deel het gebrek aan variatie binnen de cijfers. De tewerkstellingspolitiek van de overheid is immers grotendeels onafhankelijk van de economische toestand.

 

Evolutie in verwachte tewerkstelling: Wallonië, Vlaanderen en Brussel

grafiek 2

grafieken 3 en 4

Bron: Manpower

Sectorale opdeling

Het verlies aan tewerkstelling zal sommige sectoren zwaarder treffen dan andere. Onderstaande grafiek geeft weer waar de zwaarste klappen verwacht worden. Opvallend genoeg worden openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening bij de grote verliezers gerekend, een sector die typisch als relatief recessie-ongevoelig wordt beschouwd. Een tweede opvallende vaststelling is dat de industrie en de bouwsector verwacht wordt relatief goed stand te houden. Voor deze sectoren lijkt het meeste kwaad al geleden. Al met al zijn er maar weinig sectoren waar de tewerkstelling verwacht wordt te groeien. Hopelijk valt de kentering in de tweede helft van 2010.

 

Verwachte evolutie in tewerkstelling volgens sector

Grafiek 5

Bron: Manpower