Telewerk als leiderschapstest

Auteur: 
Jo Cobbaut

Plots experimenteren onze organisaties grootschalig met thuis- en telewerken. We gaan door een leerproces. We leren bijvoorbeeld de technologie kennen, of we organiseren onze werkplek. Maar ook teamleiders staan voor een uitdaging: ze moeten nu plots ‘onzichtbare’ teams aansturen.

Toen de coronacrisis uitbrak, schakelden onze ondernemingen zeker niet snel en massaal over op telewerken. Dat gebeurde pas toen onze overheden dat oplegden als eerste optie voor iedere situatie waar het ook maar engszins kon. Bij een eerste bevraging in maart door HR-dienstverlener Acerta verplichtten slechts 19 procent van onze bedrijven thuiswerk. Niet meer dan 17 procent versoepelde het beleid. Maar tussen 19 en 24 maart stelde Acerta vast dat het aandeel bijna verviervoudigde. 64% heeft het beleid voor thuiswerk versoepeld, 59% heeft het ingevoerd.

“De overstap naar thuiswerk en leidinggeven op afstand is een goede gelegenheid voor een (online) zelfreflectie op de leiderschapscultuur.” (Jochanan Eynikel - ETION)

Positieve impact op flexibiliteit

Kathelijne Verboomen, directeur van het Kenniscentrum van Acerta Consult, ziet wel wat voordelen. Ze stelt vast dat werkgevers en werknemers in deze coronatijden bewezen hebben dat ze flexibel kunnen zijn op het vlak van werktijden en werkplek. “Dit kan een goed moment zijn om ook in de taken flexibiliteit door te trekken, aldus Kathelijne Verboomen: “Net zoals de nood een deugd blijkt te zijn voor de acceptatie van telewerk, kan dezelfde nood aantonen dat mensen andere taken aankunnen dan ze van zichzelf denken of van hen wordt gedacht.”

Ze ziet hier trouwens ook een mooie kans om wat meer werk te maken van interne rematching: het herschikken van talenten en taken. Kathelijne Verboomen vermoedt zelfs al dat de terughoudendheid over telewerk, bij zowel werkgevers als werknemers, definitief doorbroken zal zijn. Ook na de coronacrisis.

Isabel De Clercq (connect/share/lead) hoopt waarschijnlijk vurig dat Kathelijne Verboomen gelijk krijgt. De verplichting om digitale tools te gebruiken, zou wel eens fijne neveneffecten kunnen hebben, zo schrijft zij in haar druk becommentarieerde blog op LinkedIn. Na wat gesukkel “en hulp van de kinderen” zullen mensen merken dat je veel fysieke meetings makkelijk kan vervangen door videoconferenties via pakweg Slack, Zoom, MS Teams of Google Hangouts ...

“Vraag ook zeker hoe het gaat met iedereen, los van het zakelijke aspect. Medewerkers voelen zich zo geapprecieerd als persoon en het zorgt voor verbondenheid.” (Tomek Joos - Kluwer Opleidingen)

Transparant leiderschap

Maar zij verwacht vooral een effect op het vlak van leiderschap, want nu zullen sterke leiders ten volle de transparantie omarmen van communicatie via die digitale tools. “Ze zullen meer open communiceren, zodat medewerkers in de gegeven informatie zelf guidance kunnen vinden en zelf beslissingen nemen.” Er rest nu minder nood aan wat zij noemt “stiekeme fysieke 1-op-1-besprekingen en command and control. Kortom: sterk leiderschap zal snel zichtbaar worden. Zwak leiderschap ook.”

“Wie er de kantjes wil van af lopen, heeft daar geen thuiswerk voor nodig.” (Bart Lambrechts - Carglass)