Tekort aan technisch geschoolden is maatschappelijke uitdaging

Auteur: 
Serge Huyghe

Het Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen slaakt een noodkreet in verband met het chronisch tekort aan technisch geschoolde medewerkers in onze bedrijven.

"We roepen het beleid en alle stakeholders ter zake op om niet bij de pakken te blijven zitten. Er moet werk gemaakt worden van een serieus actieplan dat inspeelt op een aantal concrete vaststellingen," zegt Serge Huyghe, regio-directeur VKW West-Vlaanderen en voorzitter van het RTC West-Vlaanderen.

Er is al lang een tekort aan nijverheidstechnisch opgeleiden (secundair onderwijs) maar sinds een aantal jaar ook aan technisch hogeropgeleiden. Dit heeft te maken met een dubbele problematiek op het niveau secundair onderwijs: enerzijds is er te weinig instroom in het nijverheidstechnisch secundair, maar er is ook te weinig doorstroom vanuit het secundair (vooral ASO) naar hogere technische en wetenschappelijke opleidingen.

Vaststelling

De acties van de afgelopen jaren rond deze problematiek leverden niets op. De cijfers bewijzen de voortdurende negatieve instroom. Het aantal inschrijvingen in nijverheidstechnische scholen in Vlaanderen daalde de laatste tien jaar van 37.212 naar 30.382. En toch schreeuwt het bedrijfsleven om deze profielen.

Analyse

We hebben hier te maken met een breed maatschappelijke uitdaging. Het onderwijsysteem is niet aangepast waardoor we te maken hebben met:

  • een te hoge ongekwalificeerde uitstroom;
  • te veel leerlingen uit ASO die niet verderstuderen;
  • te veel leerlingen in zachte richtingen.

Verder kampen we met een aantal perceptieproblemen:

  • een incorrecte visie op de job (beroepsinhoud, arbeidsomstandigheden, appreciatie van bedrijven;
  • het nijverheidstechnisch onderwijs wordt nog te veel gezien als een opleiding ‘handenarbeid’;
  • het statuut arbeiders/bedienden
  • ...

Oplossing

“Hoewel de analyse simpel is, ligt de oplossing niet voor de hand. Gezien het RTC de brede gedragenheid garandeert (onderwijs, sociale partners en andere opleidingsverstrekkers), is het een ideaal platform om deze thematiek aan te kaarten. Daarom werd een duidelijk advies rond de hervorming van de structuur van het secundair onderwijs opgemaakt. Maar er wordt vooral geprobeerd om een beweging op gang te brengen om de ernst van de situatie te duiden. Er dringt zich een brede actie op om deze perceptie tegen te gaan. Daarbij moeten alle mogelijke krachten gebundeld worden.”

http://www.rtcwestvlaanderen.be/