Tegenvallende groeivooruitzichten

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceert driemaandelijks wereldwijde groeivooruitzichten. Om vast te stellen hoe hard de financiële crisis wel niet toegeslagen heeft voor de reële economie volstaat het om de meest recente groeiprognoses te vergelijken met de vooruitzichten van nauwelijks een jaar geleden. Terwijl 2009 vorig jaar nog een robuuste groei van de wereldeconomie beloofde van 4,4 procent, is dit percentage teruggevallen tot een miezerig half procent. Deze terugval in verwachtingen is ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Nooit zijn de verwachtingen zo sterk bekoeld op een dermate korte periode en dit ondanks alle budgettaire en monetaire inspanningen die momenteel geleverd worden en nog op tafel liggen.

Mondiaal fenomeen

Deze cijfers illustreren ook het mondiale karakter van de huidige malaise. Niemand ontsnapt aan de crisis, van opkomende tijgers tot gevestigde economische grootmachten. Opvallend is dat zowel de rijke landen als de opkomende economieën de groeiperspectieven moesten terugschroeven met bijna 4 procent en in dit opzicht ongeveer even sterk getroffen zijn. De Oost-Europese landen, met Rusland op kop, krijgen de zwaarste klappen te verwerken. Terwijl ze tot voor kort en geheel conform de sterke prestaties in 2007 en 2008 nog geacht werden jaarlijks te groeien aan een ritme van meer dan 5 procent, voorspelt het IMF nu een inkrimping in 2009.

Wereldwijde verarming

De groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is een vrij abstract begrip. Wanneer we realiseren dat het BBP grosso modo gelijk gesteld kan worden met het gemiddelde inkomen van een land, worden de effecten van de mondiale crisis duidelijker. Belgen worden aldus, gemiddeld genomen, armer. Gezien de groei van de wereldbevolking zal de gemiddelde wereldburger er ook op achteruit gaan. Een mogelijk spoedig herstel ten spijt, wordt 2009 dus alleszins geen gunstig jaar op economisch vlak. Hopelijk bodemt de crisis uit en kan het marktsysteem in 2010 opnieuw doen waar het in het verleden goed in gebleken is: zorgen dat de volgende generatie het beter heeft dan de huidige…

Tabellen

Tabel 1: Groeivooruitzichten 2009

Groeivooruitzichten 2009