Technische en bedrijfseconomische hogeschoolopleidingen zijn het financiële kneusje

Auteur: 
De Tijd

Opiniebijdrage van Geert Janssens en Wim Coumans (De Tijd, 29 september 2016)

Ondanks de sterke promotie van technisch georiënteerde studierichtingen worden ze ondergesubsidieerd.

De Vlaamse regering moedigt loopbanen aan in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek. Haar STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wil studenten motiveren om technisch georiënteerde studierichtingen te kiezen.

De motivatie is duidelijk en onbetwist: er zijn veel vacatures voor mensen met een diploma uit die richtingen, en afgestudeerden vinden vrijwel gegarandeerd en snel werk. Ook jongeren met een diploma boekhouding, marketing of logistiek zijn gegeerd op de arbeidsmarkt; daarenboven kiezen heel wat studenten uit kansengroepen voor die richtingen.

Vreemd

Het is dan ook zeer vreemd dat de subsidiëring van hogescholen voor die succesvolle opleidingen erg laag ligt. De subsidiëring per student hangt af van het aantal ‘onderwijsbelastingeenheden’ dat aan zijn opleiding is toegekend. De opleidingen tot leraar en verpleegkundige krijgen 1,6 eenheden. Voor sociaal werker is dat 1,4. De eerder technische opleidingen zoals industriële wetenschappen en technologie moeten het stellen met 1,2. En alle opleidingen handelswetenschappen en bedrijfskunde bengelen aan de staart met 1 onderwijsbelastingeenheid.

Bovendien gebeurde de subsidiëring van de hogescholen de jongste jaren nagenoeg binnen een gesloten enveloppe, die erg achterbleef bij de sterke groei van het aantal studenten. De subsidie per student daalde dan ook met een kwart. Die situatie geldt voor alle hogescholen. Dat heeft tot gevolg dat hogescholen met relatief veel studenten in opleidingen met een economische of technologische achtergrond het financieel heel moeilijk hebben.

Technische en bedrijfseconomische studierichtingen hebben nochtans ook praktijkgerichte opleiding nodig en dat vergt een intensieve aanpak met kleinere groepen, practica en workshops. De studenten in die opleidingen kunnen het niet stellen met alleen ex-cathedralessen. Ook zij hebben individuele begeleiding nodig, en die dreigen ze minder te krijgen dan nodig.

Herwaardering noodzakelijk

Een herwaardering van de onderwijsbelastingeenheden voor de technische en bedrijfseconomische opleidingen is dringend nodig. Dat de verschillen in het subsidiëringsmechanisme nu te groot zijn, betwist niemand, voor zover wij weten. Dat een eventuele budgetverruiming voor het hoger onderwijs daarvoor moet worden ingezet, lijkt iedereen verantwoord te vinden. Maar ook als die budgetverruiming niet plaatsvindt, moet er een einde komen aan de manifeste ondersubsidiëring van opleidingen die uitstekende perspectieven geven op integratie in de arbeidsmarkt, en langs die weg in de hele samenleving.

Wij pleiten voor een stappenplan waarbij over enkele jaren minstens 1,4 onderwijsbelastingeenheden worden toegekend aan handelswetenschappen en bedrijfskunde en aan technische opleidingen. De Vlaamse regering moet daar werk van maken bij de uitwerking van haar begroting 2017.

Wim Coumans (voorzitter Karel de Grote Hogeschool) en Geert Janssens (hoofdeconoom ETION)

Copyright © 2016 Mediafin. Alle rechten voorbehouden.