Talent vinden, houden en rematchen

Auteur: 
Jo Cobbaut

Industrie 4.0 focust op talent. Talent vinden is al een uitdaging. Juist daarom moet men het ook creatief inzetten en zorgen dat het niet wegloopt.

Het is de kern van de boodschap in onze jongste inspiratienota ‘Creatief met schaars talent’. Op de jongste ETION Outlooksessies focuste medeauteur Chris Wuytens, managing director Acerta Consult, op een aantal aandachtspunten om talent creatief in te zetten en te houden.

Knelpunten

De werkbaarheidsgraad in ons land daalt nog steeds, vertelt Wuytens aan de aanwezige ondernemers: “Dat is het gevolg van vier knelpunten die zich situeren op de volgende domeinen: psychische vermoeidheid van medewerkers en welbevinden op het werk, naast leermogelijkheden en de werk-privébalans.”

Een ander punt waarop je als werkgever moet inzetten, is verloning op maat. “Vier op de tien medewerkers vinden het belangrijk flexibel verloond te worden en zelf keuzes te kunnen maken. De ene medewerker kiest voor bijvoorbeeld meer vakantie en de andere voor mobiliteit. Dat laatste betekent dat men loon wil kunnen inruilen voor een fiets of een wagen. Anderzijds willen medewerkers niet te lang in de wagen zitten. Het is als werkgever van belang individuele oplossingen aan te bieden.”

“De werkbaarheidsgraad in ons land daalt nog steeds.”

Talent aantrekken

In ons land ligt de participatiegraad aan de arbeidsmarkt nog steeds lager dan in de ons omringende landen. Chris Wuytens ziet nog potentieel bij minder opvallende groepen, zoals de langdurig zieken. Ook hebben heel wat niet-Europese vluchtelingen en allochtonen geen werk.

De mogelijkheden tot creativiteit illustreert Wuytens via twee voorbeelden: “VDAB realiseerde een succesvol proefproject met vluchtelingen. Van de 73.000 vluchtelingen die in ons land aankwamen in 2015, is de helft aan de slag. De reden voor deze snelle integratie is dat deze mensen eerst aan het werk werden gezet en dat ze pas dan de taal gingen leren. Bpost ging met langdurig zieken aan de slag om ze op te leiden tot vrachtwagenchauffeurs. Tot slot zien we dat het inzetten op preboarding en onboarding vermijdt dat aangetrokken talent snel weer vertrekt.”