Superwinsten niet zo super als ze lijken

Superwinsten niet zo super als ze lijken

BRUSSEL l Dat bedrijven de afgelopen jaren superwinsten zouden hebben gehaald, is optisch bedrog. Dat schrijft De Tijd op zijn website. Een en ander blijkt uit een onderzoek van VKW Metena, de denktank van de werkgeversorganisatie VKW. Daarmee wil VKW weerwerk bieden aan vakbondsaanvallen op die 'superwinsten'.

Het aandeel van de bedrijfswinsten in het bruto binnenlands product stijgt wel, geeft VKW toe, maar het gaat enkel om een herstel. Het aandeel van de winsten in het bbp was in het begin van dit decennium tot een historisch dieptepunt gezakt en ook nu blijft het met net geen 40 procent onder het historisch gemiddelde steken.

Wie de cijfers bekijkt kan enkel besluiten dat de 'golden sixties' inderdaad gouden tijden voor bedrijven waren. Toen kwam de helft van het bbp van bedrijfswinsten.

© De Persgroep Publishing