Subsidies via de kmo-portefeuille

Auteur: 
Dirk Callens
Met de kmo-portefeuille heeft de Vlaamse overheid de opvolger van de BEA-maatregel (Budget voor Economisch Advies) en de vroegere opleidings- en adviescheques geïntroduceerd. Deze steunmaatregel blijft hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de huidige of toekomstige bedrijfsvoering bij kmo’s.

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Komen in aanmerking

 • kmo’s en vrije beroepen, maar geen vzw’s tenzij als dienstverlener
 • ondernemingen uit de privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%)
 • gevestigd in het Vlaamse Gewest
 • met een aanvaardbare hoofdactiviteit die voldoet aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest

Diverse domeinen

Volgende activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse overheid:

 • opleidingen: b.v. taaltraining, informaticaopleidingen, vorming rond marketing en communicatie, organisatieprocessen, sociale vaardigheden, …
 • advies voor ondernemen: b.v. marketingstudie, communicatieplan, investeringsanalyse, statutenwijziging, SWOT-analyse, …
 • advies over innoveren: b.v. bestuderen van mogelijke technische invloedsparameters, uitvoeren van berekeningen en simulaties, verkennende laboratoriumproeven, zoeken naar geschikte technologieën, …
 • advies over internationaliseren: b.v. oprichting buitenlandse vestigingen, dochterondernemingen of filialen, afsluiten van joint-ventures, directe buitenlandse investeringen, licentieverkoop, duurzaam en ethisch internationaal ondernemen, …

Wijzigingen vanaf 1 januari 2009

 •  Subsidies worden per kalenderjaar toegekend i.p.v. per 2 jaar.
 • Het maximale subsidiebedrag is opgetrokken van 5.000 euro per 2 jaar naar 15.000 euro per kalenderjaar (voor strategisch advies zelfs tot 25.000 euro).
 • Het steunpercentage wordt verhoogd tot 50% en zelfs tot 75% voor advies over innoveren.
 • De onderneming kan deze subsidie nu ook krijgen voor het volgen van de wettelijk verplichte opleidingen.

Vereenvoudiging procedures

De procedure werd eveneens aangepast en vooral vereenvoudigd:

 • De onderneming kan de subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Dit is de enige indieningstermijn die geldt voor de aanvraag van de steun.
 • De onderneming heeft vervolgens 30 kalenderdagen (i.p.v. 14) na de bevestiging door de dienstverlener om de eigen bijdrage in de portefeuille te storten.
 • Vervolgens vult de Vlaamse overheid de portefeuille aan.

 Meer informatie vindt u hier terug.