Snelle jongens: naar een betere integratie van nieuwkomers in de onderneming

In een recent artikel in MIT Sloan Management Review stellen Keith Rollag, Salvatore Parise en Rob Cross over het introductiebeleid van nieuwkomers een aantal misvattingen aan de kaak. Onder de titel 'Getting new hires up to speed quickly' worden een vijftal mythes doorprikt.

Download het artikel [PDF, 22 blz., 248 kB]