Slank en efficiënt: overheid op dieet

De Belgische overheid leeft boven haar stand. Sinds de eeuwwisseling groeide de tewerkstelling bij de overheid razendsnel. De deelstaten en de lokale overheden tekenen voor het gros van die toename. Uit internationale vergelijkingen blijkt echter dat ons ambtenarenapparaat zonder verlies aan dienstverlening kan worden afgeslankt. Een doorlichting door de OESO in 2007 gaf aan dat er op alle niveaus ruimte was voor efficiëntieverbeteringen.  Er is sindsdien niet veel veranderd.

Klik hier voor het volledige document