Samenwerking met Johan Van Overtveldt

Auteur: 
Serge Huyghe

VKW en Johan Van Overtveldt hebben in gemeenschappelijk akkoord besloten om de samenwerking stop te zetten.

Vanaf heden zal het coördinatiecomité van VKW, bestaande uit de voorzitter en ondervoorzitters van de Raden van Bestuur van VKW, ervoor zorgen dat de continuïteit binnen de organisatie verzekerd is. Tot er in de opvolging voorzien is, gaan zij van heel nabij de operationele werking in goede banen leiden.

VKW dankt Johan Van Overtveldt voor de inzet en verwezenlijkingen die hij als algemeen directeur van VKW en directeur van VKW Metena de afgelopen jaren wist te realiseren.

Herman Van de Velde
voorzitter VKW