Rondetafel financiële participatie: 18 oktober

Verschillen in wetgeving en complexiteit maken het voor multinationale bedrijven moeilijk om participatieplannen uit te rollen in verschillende landen. Er zijn weinig mogelijkheden om hieromtrent ervaringen uit te wisselen maar een uitgebreide rondetafel van ETION in samenwerking met de IAFP komt daaraan tegemoet. Op donderdag 18 oktober (09.00 – 17.00 uur) zijn bedrijven met dergelijke internationale participatieprogramma’s van harte welkom.

Ook bij ons overwegen alsmaar meer bedrijven om medewerkers te laten participeren in het kapitaal van de onderneming. In Europa alleen reeds zijn er 7,5 miljoen werknemers die aandeelhouder zijn van het bedrijf waarvoor ze werken. De waarde van hun portefeuille bedraagt bijna 400 miljard euro en hun participatiegraad schommelt rond de 3,2% (cijfers EFES).

Kapitaalparticipatie

Vaak betreft het relatief beperkte participaties in het kapitaal van grote bedrijven. Bij ons denken we dan aan Colruyt of grootbanken die speciale programma’s of acties op touw zetten om werknemers de kans te geven om aandelen van het bedrijf te kopen, al dan niet met korting. Een vaak voorkomende praktijk is dat buitenlandse bedrijven de werknemers in Belgische filialen de kans geven om te participeren in het kapitaal van de onderneming. CapGemini en P&G zijn twee concrete voorbeelden, maar er zijn er veel meer.

“Voor bedrijven die in veel verschillende landen actief zijn, zijn de verschillende wetgevingen en regels een obstakel voor het uitrollen van een internationaal participatieprogramma.”

Bij gebrek aan participatietraditie en adequate wetgeving zien deze bedrijven zich vaak genoodzaakt tot allerlei aanpassingen van hun internationale participatieprogramma’s. Soms moet met de lokale fiscus een ruling worden afgesloten om onaangename fiscale en parafiscale verrassingen te vermijden. Voor bedrijven die in veel verschillende landen actief zijn, zijn de verschillende wetgevingen en regels een obstakel voor het uitrollen van een internationaal participatieprogramma.

Rondetafel

Omdat er weinig mogelijkheden zijn voor bedrijven om ervaringen op dat vlak uit te wisselen, organiseert ETION samen met de IAFP (International Association of Financial Participation) een rondetafel voor bedrijven met dergelijke internationale participatieprogramma’s.

Meer bepaald organiseren we op donderdag 18 oktober in Brussel (9.00 tot 17.00 uur) een exclusieve netwerkactiviteit voor multinationale ondernemingen.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende diversiteit rond de tafel zit, werken federaties uit Frankrijk (Fondact), Nederland (SNPI), VK (Ifs ProShare) en Duitsland (AGP) mee aan dit initiatief.

Meer info via Geert Janssens, geert.janssens@etion.be.