Persbericht: Resultaatsgebonden bonus (17/10/2007)

Als het voorstel van de sociale partners inzake resultaatsgebonden voordelen niet drastisch wordt bijgestuurd dan zullen een aantal bedrijven flink in hun onderhemd worden gezet. Het bonussysteem zou namelijk ter vervanging komen van de participatiewet van 2001. Daardoor dreigen de jarenlang moeizaam opgebouwde participatiestelsels in bedrijven zoals Colruyt en Aluro binnenkort onderuit gehaald te worden. Resultaatsgebonden bonus
over het paard getild

Een koffiefilter is nog geen carburator

Woensdag 17 oktober 2007

  1. Als het voorstel van de sociale partners inzake resultaatsgebonden voordelen niet drastisch wordt bijgestuurd dan zullen een aantal bedrijven flink in hun onderhemd worden gezet. Het bonussysteem zou namelijk ter vervanging komen van de participatiewet van 2001. Daardoor dreigen de jarenlang moeizaam opgebouwde participatiestelsels in bedrijven zoals Colruyt en Aluro binnenkort onderuit gehaald te worden.
  2. Nefast is ook dat dergelijke participatieve bedrijven vanaf dan op geen enkele wijze wettelijk worden ondersteund. Als ons land niet wil achterblijven op de rest van Europa dan doet men er aldus beter aan om de bestaande wetgeving grondig te herzien. Het is al te gemakkelijk om ze simpelweg af te schaffen en het bonussysteem er zogezegd als volwaardig alternatief voor in de plaats te zetten.


Enkele weken geleden bereikten de sociale partners een akkoord over de resultaatsgebonden voordelen. Dit zou toelaten dat bedrijven hun werknemers jaarlijks een fiscaal vriendelijke bonus van maximaal 2.200 euro kunnen geven. VKW bestudeerde het voorgestelde systeem met enkele specialisten en bedrijfsmensen naar aanleiding van de voorstelling van de jongste beleidsnota van VKW Metena ‘Ondernemingsparticipatie: de betere kruiden in de soep' van Geert Janssens. Laat er alvast geen twijfel over bestaan: het bonussysteem is goed en we juichen het volmondig toe. Maar de manier waarop het wordt geïntroduceerd slaat nergens op. Een eerste bedenking is dat bedrijven die jarenlang hebben gezwoegd op een juridisch waterdichte participatieregeling binnenkort in hun onderhemd dreigen te worden gezet. Dat zal gebeuren indien de bonusregeling in de plaats komt van de wet op de financiële participatie van 2001. Deze wet was veel te complex en werd fiscaal te weinig ondersteund. Eerder dan ze af te schaffen dient ze te worden bijgestuurd of volledig vernieuwd. Maar zelfs indien de wet zou blijven bestaan naast de bonusregeling, dreigt een onevenwichtige situatie te ontstaan. Het fiscaal plaatje van de bonusregeling ziet er veel gunstiger uit en benadeelt participatiestelsels conform de wet van 2001.

Voor meer informatie, contacteer Geert Janssens
GSM: 0496-55 11 66
Email:

 

De VKW Metena beleidsnota nr. 20 is downloadbaar via  Download de nota [PDF, 38 blz., 873kb]