Paul De Meulemeester: Signalen in de VS dat het beter gaat

De producent van matrasstoffen Bekaert Textiles maakte onlangs bekend dat het al zijn productie-activiteiten in ons land stopzet. Een gevolg van de crisis of is er meer aan de hand? CEO Paul De Meulemeester geeft tekst en uitleg.

 

Waregem blijft de hoofdzetel van Bekaert Textiles. Alle centrale diensten en ook de productontwikkeling en innovatie-activiteiten van de textielgroep worden in Waregem ondergebracht. Maar voor de productie zelf is het over and out. Een maatregel die gepaard gaat met het ontslag van tachtig arbeiders en twintig bedienden.

 

Is deze zware herstructurering een rechtstreeks gevolg van de crisis?
DE MEULEMEESTER: “Ja, maar niet alleen van de crisis. We werden eerder al geconfronteerd met belangrijke omwentelingen in onze sector. Bekaert Textiles is van origine een geïntegreerde weverij. De laatste jaren is er een sterke verschuiving geweest van het weefselsegment naar het breisegment. Dat heeft bij ons tot een systematische afkalving van de productie geleid. En de crisis heeft dat nog versneld. Het resultaat was een grote onderbezetting en een hoge economische werkloosheid. Als dat te lang duurt, krijg je een onhoudbare situatie en moet je ingrijpen.
Daarnaast is er de realiteit van de loonkosten. De loonkost in Turkije bedraagt slechts 15 % van die van in België. En we halen daar een gelijkwaardige productiviteit. Tja, dan ben je natuurlijk snel uitgeklapt.
Die structurele veranderingen komen natuurlijk niet als een complete verrassing. Dat zie je gebeuren en we waren dan ook al aan het afbouwen. Maar het was oorspronkelijk de bedoeling om een beperkt deel van de productie in Waregem te houden. De crisis heeft er anders over beslist.
Maar ik wil toch benadrukken dat onze inspanningen om deze crisis gezond door te komen verder reiken dan deze ingrepen op productie- en personeelsvlak. We hebben alle uitgaven onder de loep genomen, van klein tot groot. Tegelijkertijd blijven we stevig op de gas drukken als het over innovatie gaat. We staan trouwens voor enkele belangrijke doorbraken.”

 

Heeft deze crisis u als ondernemer veranderd?
DE MEULEMEESTER: “Ondernemen gaat onvermijdelijk gepaard met risico’s. En je weet als ondernemer ook dat je soms moeilijke beslissingen moet nemen. Op dat vlak zijn we dus wel wat gewoon. Anderzijds: wat we nu meemaken, dat heb ik nog nooit meegemaakt. De ernst van deze crisis is uniek. En we hebben dus ook uitzonderlijke maatregelen moeten nemen. Het moment dat je moet bekendmaken dat mensen hun job gaan verliezen, dat is allesbehalve aangenaam. Ik herinner me die dag in september 2008 nog heel goed: een zaal met 450 mensen, een geladen sfeer en dan moet je met een speechke aankondigen dat ze bijna allemaal moeten gaan. Toen heb ik het inderdaad wel moeilijk gehad. Maar ik heb toen ook ervaren dat mensen, als je eerlijk communiceert, ook slecht nieuws kunnen aanvaarden.
Het blijft natuurlijk een heel moeilijke beslissing met grote gevolgen, maar je kunt er toch niet onderuit. Een probleem is op zich geen probleem; onopgeloste problemen zijn dat wel. En dat is wat je krijgt als je een beslissing blijft vooruitschuiven. Ik heb soms gedacht: we hadden die harde beslissing al vroeger moeten nemen. Maar goed, dat is een typische post-factumanalyse.
Een andere les is dat juist en eerlijk communiceren cruciaal is. Zeker in crisissituaties.

 

Bent u optimistisch over de toekomst? Hebben we het dieptepunt al bereikt?
DE MEULEMEESTER: “In de VS zien we toch al enkele signalen die op beterschap wijzen. Onze leveringen daar zitten terug in de lift en we hebben ook al van enkele klanten gehoord dat het beter gaat.
Centraal- en Zuid-Amerika – met uitzondering misschien van Mexico dat het toch wel moeilijker heeft als gevolg van de varkensgriep – lijden minder onder de crisis. Brazilië gaat zelfs heel goed. Oost-Europa is dan weer slecht, Rusland zelfs rotslecht.
West-Europa is ook duidelijk zwakker. En ik denk dat het voor West-Europa ook meer tijd zal vragen dan voor de VS om uit het dal te klimmen. Akkoord, de crisis is in de VS vroeger gestart en het is daarom ook logisch dat het herstel er zal vooroplopen. Maar het beleid in de VS is ook veel coherenter en de overheid toont er meer daadkracht. In Europa treden de lidstaten toch te veel in gespreide slagorde op. En het beleid van de Europese bank is toch ook meer aarzelend dan dat van de FED. Maar ik blijf optimistisch. Alle crisissen zijn voorbij gegaan, dat zal bij deze niet anders zijn.”