Participatief ondernemen vergt tijd om te groeien

Auteur: 
Jo Cobbaut

Sedert een aantal jaar betrekt Barco de werkvloer systematisch bij de bedrijfsvoering. "Besef dat het hier gaat om een heuse cultuuromslag", zo stelt Johan Heyman (VP Operations bij Barco).

Hij meent dat zijn bedrijf de goede manier gevonden heeft om participatief ondernemerschap geleidelijk aan een mooie plek te geven in de bedrijfscultuur. “Gras groeit niet door eraan te trekken, wel door het goed te verzorgen.”

Operationele uitmuntendheid

Barco heeft in zijn diverse activiteitsdomeinen — schermen, projectoren, medische beeldvorming — altijd in het topsegment gespeeld. “Dat is nog altijd zo”, zegt Johan Heyman, “maar in 2009 heeft de nieuwe CEO Eric Van Zele ervoor geopteerd om niet alleen te blijven mikken op een marktleidersrol in het topsegment, maar om ook te groeien in het middensegment. En daar is natuurlijk meer concurrentie en is operationele uitmuntendheid — die tot dan toe in onze comfortabele positie in het topsegment minder belangrijk was — wel van doorslaggevend belang.

Bottom-up

In 2010 bleek uit de resultaten van een personeelstevredenheidsenquête bovendien dat er op de vloer toch wel wat frustraties leefden over onder meer moeilijk begrijpbare communicatie en een gebrek aan opvolging van initiatieven.

De combinatie van de strategische koerswijziging met aandacht voor het segment van de middenmarkt en van de resultaten van de tevredenheidsenquête waren voor ons het signaal om van operationele uitmuntendheid op de werkvloer een speerpunt te maken en om daarbij de bottom-up benadering, met een grote participatie van de mensen op de vloer, een kans te geven.”