Participatie in hart en nieren

Een werkgever kan jaarlijks een netto bonus van maximaal 2.200 euro aan zijn werknemers uitkeren. Op dat bedrag moet een sociale bijdrage van 33% betaald worden. Het gaat om een collectief systeem en verschilt dus van een individuele bonus die, bijvoorbeeld, naar aanleiding van een evaluatiegesprek kan uitgekeerd worden.

(12/10/2007)

Eind 2007 bereikten de sociale partners een akkoord rond wat zijzelf hebben gedoopt tot ‘een systeem van resultaatsgebonden voordelen'. Een werkgever kan jaarlijks een netto bonus van maximaal 2.200 euro aan zijn werknemers uitkeren. Op dat bedrag moet een sociale bijdrage van 33% betaald worden. Het gaat om een collectief systeem en verschilt dus van een individuele bonus die, bijvoorbeeld, naar aanleiding van een evaluatiegesprek kan uitgekeerd worden. Met deze nieuwe regeling wil men de indruk wekken dat de talrijke hiaten van de wet op de financiële participatie van 2001 werden bijgesteld. Deze wet stond geboekstaafd als complex, te administratief en weinig bedrijfsvriendelijk. Helaas moet er nog veel meer gebeuren opdat ons land zou beschikken over een werkbaar en transparant wetgevend kader dat de vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk, kan doorstaan.

Mocht u daaraan twijfelen dan doet u er goed aan om het boek ‘Participatief Ondernemen' van August Van Put, dat zopas van de persen is gerold, ter hand te nemen. Als ere-voorzitter van de voormalige HBK-Spaarbank en vurig pleitbezorger van een participatieve aanpak heeft Van Put 30 jaar ervaring met zowel sociaal-economische als juridisch-arbeidsrechtelijke aspecten van financiële participatie. Het boek leert ons wat een participatieve aanpak inhoudt en hoe men er moet aan beginnen. Naast de wetgevende mogelijkheden komen ook tal van internationale voorbeelden en schema's aan bod. Ook structurele participatie, waarbij medewerkers worden betrokken bij beslissingen op de werkvloer, krijgt in dit boek de plaats die het verdient. Het werk van Van Put is aldus dé leidraad bij uitstek, zowel voor bedrijfleiders bij het uitbouwen van een deugdelijk en duurzaam participatief ondernemerschap als voor politici en hun adviseurs bij het uittekenen van de noodzakelijke ondersteunende participatiepolitiek.

U kan het boek bestellen door een mail te sturen naar Lieve Swiggers ( ). Als VKW-lid betaalt u hier 28 euro voor, als niet-lid 33 euro.