Panelgesprek: Europese waarden in het bedrijfsleven

Door de coronacrisis werd de pauzeknop van de economie bruusk ingedrukt. Met alle gevolgen van dien. Bedrijven sneuvelen, werkloosheidscijfers stijgen. Maar kan deze crisis ook een kans zijn om onze prioriteiten fundamenteel te herdenken? Op 7 oktober (14.00 uur) staan we bij USCIA stil bij deze vraag met een panel van experts en ondernemers in een intensieve online workshop.

Waartoe dient de economie? Wat is de waarde of ‘winst’ die een onderneming nastreeft? Voor welk doel willen wij werken? Waardevol ondernemen is geen nieuw begrip. Maar wat zijn eigenlijk ‘Europese waarden’?

Het personalisme heeft een grote invloed uitgeoefend op de vorming van deze waarden. Want deze filosofische stroming focust op waarden als gemeenschap, solidariteit en het belang van de menselijke persoon. Je herkent hierin ongetwijfeld de thema’s waar ETION actief op werkt.

Een namiddag lang geven we enkele ondernemers die waarden in het hier en nu centraal stellen, een virtueel podium. Politiek filosoof Prof. Dr. Dries Deweer lijnt het denkkader van het Europese personalisme af. Daarna modereert ETION-businessfilosoof Jochanan Eynikel gesprekken met o.m. viceminister-president Hilde Crevits (CD&V), econoom Geert Noels (Econopolis), Ingrid Verduyn (WaW) en Erik Hendriks (Sylvester Productions). Nadien volgen parallelsessies waarbij de deelnemers met elkaar in dialoog kunnen gaan en een nabeschouwing door Luk Bouckaert (SPES-forum).

Wat kunnen personalistische waarden concreet betekenen voor het bedrijfsleven? Hoe gaan Vlaamse CEO’s hier vandaag mee aan de slag? Wat zijn de uitdagingen? En waar halen ze hun inspiratie om het vol te houden? Meer info en inschrijven.