Ontwikkel je eigen witte raaf

Auteur: 
Jo Cobbaut

De Kringwinkel Hageland zet mensen in op hun sterktes en talenten. Dat gebeurt onder andere via heroriëntering. Tevreden medewerkers is het doel. HR-verantwoordelijke Dominique Dauwen is de mede-architect van het talentgerichte personeelsbeleid.

De Kringwinkel Hageland is een sociale tewerkstellingsplaats op weg naar het statuut van maatwerkbedrijf. Het combineert de fysieke winkels van Diest, Aarschot en Tienen met twee onlineshops.

"We kijken uit naar mensen die potentieel hebben."

Personeelsverantwoordelijke Dominique Dauwen werkt ontwikkelingsgericht en bouwt aan een personeelsbeleid gebaseerd op talent: “We hebben een economische en een sociale doelstelling. Je kan stellen dat we goederen en mensen nieuwe kansen geven. We zoeken in tijden van krapte niet naar witte raven. We kijken uit naar mensen die potentieel hebben en witte raaf kunnen worden door hun competenties te ontwikkelen. Wie bij ons team past, is welkom. Wat nadien gebeurt zoeken we samen uit.”

Stappenplan

Talentgerichtheid en welzijn zijn de doelstellingen van het HR-beleid. Bij De Kringwinkel Hageland worden mensen ingezet waar dat het beste kan voor hen en het bedrijf: “We proberen onze medewerkers terug aan de slag te krijgen in de reguliere economie. Daarvoor zetten we in op hun capaciteiten en op wat ze het liefste doen. Mensen komen bij ons terecht via onder andere mutualiteiten, OCMW, als vrijwilliger — al dan niet via VDAB — of gewone sollicitant. Na het intakegesprek gaan we op zoek naar de beste mogelijkheid voor de collega. Iedereen start een begeleidingstraject met stappenplan op. Via gesprekken met de loopbaanbegeleider of de leidinggevende wordt de ontwikkeling opgevolgd. Wie niet goed blijkt te zitten, wordt geheroriënteerd. Dat is onze vorm van rematching. Wie op zijn juiste stek zit, werkt met meer plezier, blijft en is minder ziek.”