Ongelijkheid. Nieuwe sporen voor een vastgeroest debat

De centrale vraag in die Cahier is: Neemt de ongelijkheid van inkomensverdeling op mondiaal vlak af of toe? De verschillende interpretaties van de gebruikte variabelen en de manier waarop empirische gegevens verwerkt worden, geven enkel maar aanleiding tot meer discussie en tegengestelde opinies.

Download de nota [PDF, 88 blz., 676kb]