Ondernemen voor een betere wereld

Auteur: 
Rik De Wulf

"Nieuwe, complexe sociale noden vragen nieuwe antwoorden", zo opent Rik De Wulf de nieuwe Inspiratienota van ETION. Publieke en sociale organisaties alleen blijken niet bij machte afdoende en duurzame antwoorden te geven. Schaalgrootte, kapitaal en knowhow groeien exponentieel bij een samenwerking tussen overheid, private bedrijven en sociale ondernemingen.

Cocreatie opent nieuwe perspectieven. We zien in Vlaanderen en in de ons omringende landen daarvan de eerste voorbeelden. Het zijn staaltjes van sociale innovatie, die tot meerwaarde leiden voor doelgroepen en klanten, voor de sociale ondernemers én de reguliere ondernemers, en niet in het minst voor de samenleving.

Een bijzondere opportuniteit tekent zich af. Sociale noden zijn voor deze innovatoren niet langer louter een probleem, maar een kans. Het zijn tastbare realisaties, die tonen dat het creëren van economische en sociale waarde elkaar allerminst uitsluiten. Wel integendeel.

In deze inspiratienota verkent Rik De Wulf wat sociale ondernemingen kenmerkt, hoe ze werken aan sociale innovatie en wat ertoe kan bijdragen om hun impact duurzaam te maken.

Download Inspiratienota 84, 'Ondernemen voor een betere wereld', november 2015. [PDF, 8 blz, 220 kB].

Bekijk de powerpoint-presentatie op slideshare.