Notionele interestaftrek: een nieuwe fiscale incentive

De notionele intrestaftrek wordt wellicht de meest verdienstelijke ingreep van Paars op economisch vlak. Chris Vandermeersche, tax partner bij VGD Belastingsconsulenten, legt haarfijn uit hoe deze maatregel in mekaar zit en of u er gebruik zult kunnen van maken. Cijfermatige voorbeelden illustreren hoe dit alles in zijn werk gaat.

Download de nota [PDF, 28 blz., 234kb]