Naar tastbaar circulair ondernemen

Auteur: 
Jo Cobbaut

OVAM wil tegen 2020 het bedrijfsrestafval met 15% terugdringen. Duurzaam materiaalbeheer is de slogan, weet Thomas Derveaux: “Beter sorteren is de eerste opdracht. Bij onderzoek van restafval bleek dat 20% van de massa er niet in thuishoort.

“Het circulair denken begint al in de designfase.”
Foto: 
123rf.com

Maar we moeten evolueren naar circulair materiaalbeheer. Dat verkrijg je wanneer je afval maximaal vermijdt en meer sorteert, zodat je beter kan recycleren. Ideaal is het materiaal ten volle te gebruiken en de resten terug in de kringloop te brengen.”

Uit bevragingen blijkt dat bedrijven nood hebben aan een benchmark en aan praktische raad. Derveaux: “In Vlaanderen doen ondernemingen vaak nog het minimum. Veel familiale kmo’s hebben geen milieu- en afvalspecialist. Dat maakt het moeilijk. Toch willen ze weten hoe collega’s uit de sector met afval omgaan en welke de best practices zijn. Dat bracht ons op het idee een speciale website te ontwerpen. Die werd Cirkeltips gedoopt.”

Lees het volledige artikel in het oktobernummer van Ondernemen [PDF, 2 blz., 83 KB]