Mobiliteit, rekeningrijden en de prijsstructuur in de transportsector

Voorliggende beleidsnota situeert het thema van het rekeningrijden in de bredere context van prijsvorming en belastingsstructuur in de transportsector.

Download het artikel [PDF, 52 blz., 714 kB]