Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven

Auteur: 
Serge Huyghe

Uit de cijfers van Acerta blijkt dat de cash bonus nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning is: een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. In 2015 was het gemiddelde bedrag 1.935 euro. Onder dit gemiddelde gaan zeer uiteenlopende bedragen schuil. Voor sommige werknemers bedraagt dit variabele loon slechts enkele euro's. Voor andere werknemers gaat het over vele tienduizenden euro's. Andere beloningsvormen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in ons land.

Cash premie

De cash premie is de meest gangbare beloningsvorm in ons land: 21% van de werknemers in België krijgt jaarlijks een cash bonus uitgekeerd. Het gemiddelde van zo’n cash bonus bedraagt 1.935 euro per werknemer per jaar. Er staat wettelijk geen beperking op dat bedrag, maar er dienen wel RSZ én belastingen betaald te worden op de cash bonus.

Warrants

Warrants zijn vandaag het minst bekende beloningssysteem in ons land: 1% van alle werknemers ontving vorig jaar warrants van zijn of haar werkgever, in 2012 was dat 0,5%. Warrants of aandelenopties geven een werknemer het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs. Het beleggingsproduct kan vóór de vervaldatum verkocht worden in ruil voor een nettovoordeel. Warrants kunnen op individuele basis toegekend worden en kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. De gemiddelde waarde van de uitgekeerde warrants tussen 2012 en 2015 lag op 11.726 euro.

Niet-recurrente bonus

8,4% van alle werknemers kon in 2015 rekenen op een niet-recurrente bonus, dit is een stijging van 35% ten opzichte van 2012 toen 6,2% van de werknemers dergelijke bonus genoten. Niet-recurrente bonussen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming. Hierop betaalt de werkgever en werknemer wel een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, maar geen belastingen. Het maximumbedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgelegd, voor 2017 is dit 3.255 euro. Acerta berekende dat in de periode 2012-2015 een niet-recurrente bonus in ons land gemiddeld €948 bedroeg.

Uit een bevraging van Acerta bij 2.000 Belgische werknemers leren we dat 60% van de ondervraagden momenteel geen verloning heeft op basis van de geleverde prestaties.

“Vrij opmerkelijk aangezien de meerderheid van de werknemers er wel voor open staat. 70% vindt dat zijn of haar loon afhankelijk moet zijn van individuele prestaties, terwijl 43% aangeeft dat loon afhankelijk mag zijn van de collectieve prestaties binnen een bedrijf”, aldus Sarah Peeters. “Een bonus die de individuele prestaties beloont, motiveert werknemers, ongeacht de bedrijfsgrootte en ongeacht welke verloningsvorm. Er is dus nog ruimte voor alle werkgevers om na te denken over de verschillende verloningsbonussen”, aldus Sarah Peeters, director bij Acerta Consult.

Lees het volledige artikel op de website van Acerta.