Meer investeren in duurzame inzetbaarheid

Auteur: 
Jo Cobbaut

Ook 2018 zal ongetwijfeld getekend worden door digitalisering en flexibilisering. Chris Wuytens (managing director bij Acerta Consult) en Geert Janssens (hoofdeconoom bij ETION) beschreven zowel kansen als bedreigingen in een inspiratienota.

Geert Janssens ziet zowel het aantal hooggeschoolden als laaggeschoolden stijgen. Daardoor verdwijnt de middenklasse en ontstaat een stuk polarisering. Bovendien stagneert de toename van de deeltijdse arbeid. Die kwam hoofdzakelijk tot stand door de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt. Dat vandaag ook weer voltijdse jobs worden gecreëerd is hoopgevend, stelt de hoofdeconoom van ETION.

“Ook de verzelfstandiging is een feit. Heel wat activiteiten gebeuren door freelancers — zelfstandigen zonder personeel — , al dan niet in hoofdberoep. Ook klussen er steeds meer 55-plussers bij. Dat digitalisering nieuwe vormen van tijdelijke arbeid rendabel maakt, zet de klassieke manier van denken onder druk.”

“Dat digitalisering nieuwe vormen van tijdelijke arbeid rendabel maakt, zet de klassieke manier van denken onder druk.” (Geert Janssens)

Arbeidsmarkt

Chris Wuytens stelt dat de uitdagingen op de arbeidsmarkt niet min zijn. Tegenover de industrie 4.0 staat de vergrijzing van de bevolking. Mensen moeten enerzijds langer werken, anderzijds is er een krapte op de markt.

Wuytens: “Je kan niet langer verwachten dat toekomstige medewerkers bij aanwerving over alle gewenste competenties beschikken. Focussen op mentale flexibiliteit en inzetten op maakbare medewerkers is een veel duurzamere piste. Je krijgt niet alleen steeds meer knelpuntberoepen, maar zelfs een knelpuntmarkt. De people-uitdagingen voor HR en de lijn worden steeds groter.”

“Je krijgt niet alleen steeds meer knelpuntberoepen, maar zelfs een knelpuntmarkt.” (Chris Wuytens)