Mathemagie met de CRB (06/02/2007)

Volgens de zonet vrijgegeven OESO-cijfers bedraagt de loonmarge voor de komende twee jaar slechts 4,65%. Dit is een stuk minder dan de 5,5% die de CRB enkele weken geleden nog naar voren schoof als richtcijfer voor de zopas afgelopen sociale onderhandelingen. De CRB gaat hiermede verder op het pad van de (over) optimistische prognoses en zet alzo de sociale partners op het verkeerde been.

Download het artikel [PDF, 5 blz., 50 kB]