Loont waardengericht ondernemen wel?

Auteur: 
Serge Huyghe

We stellen vast dat steeds meer bedrijven expliciet waarden opnemen in hun mission statement of verwerken in hun communicatie. Maar loont waardengericht ondernemerschap wel? In de nieuwe beleidsnota gaan Geert Janssens en Rik De Wulf dit na.

Intuïtief denkt men dat waardengericht ondernemen loont. Maar kan dit ook cijfermatig worden hard gemaakt? VKW Metena toont in deze nota aan dat een dergelijk beleid wel degelijk wordt beloond in de bedrijfsresultaten. Dit is geen statistisch artefact. Er is wel degelijk een causaal verband.

Bekijk hier de ppt op slideshare.

Op YouTube leggen Geert Janssens en Rik De Wulf uit waarom waardengericht ondernemen rendeert.

Download Beleidsnota nr. 63, ‘De winst van waarden’, april 2013. [PDF, 8 blz, 705 kB]