Loonmassa stijgt sneller dan bbp

Auteur: 
De Tijd

INKOMENSVERDELING

(tijd) - De lonen van de werknemers zijn voor het eerst in vijf jaar sneller gestegen dan het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Het loonaandeel in het bbp groeide van 49,95 procent in 2006 tot 50,5 procent in 2007. Het aandeel van het bruto-exploitatieoverschot (vooral bedrijfswinsten) en de belastingen op productie en invoer daalde tot 38,1 en 11,4 procent.

De nominale loonmassa groeide vorig jaar met 5,6 procent tot 166,9 miljard euro. Aangezien het aantal loontrekkenden met 1,7 procent toenam, steeg de loonmassa per werknemer met 3,8 procent. De gemiddelde inflatie bedroeg 1,8 procent. Dat betekent dat de reële loonmassa per werknemer met 2 procent groeide.

De sterke stijging van de loonmassa weerspiegelt gedeeltelijk twee uitzonderlijke factoren. De hoge ontslagpremies bij Volkswagen Vorst en de aanpassing van het vakantiegeld voor personen die van arbeidsovereenkomst veranderen, krikten de stijging van de loonmassa op met zowat 0,4 procentpunt.

In 2006 was het loonaandeel in het bbp voor het eerst sinds 1971 onder de grens van 50 procent gezakt, omdat de bedrijfswinsten fors waren gestegen. De ondernemingen profiteren van de globalisering, die de lonen van laaggeschoolden onder druk zet. Denktank VKW Metena merkt op dat het winstaandeel nog steeds iets lager is dan het gemiddelde sinds het begin van de jaren 60. WV

© Mediafin