Loonkosten en jobcreatie: regionale en sectorale verschillen

Auteur: 
Jozef Konings

Jozef Konings onderzoekt in deze beleidsnota van vkw Metena of de vraag naar en het aanbod van arbeid verschillend reageren op veranderingen in loonkosten naargelang regio of sector. Hij komt tot de vaststelling dat België een land is met twee snelheden. De analyse geeft aan dat een eenvormige aanpak van de loonproblematiek in België eigenlijk onzinnig is geworden.

Download het artikel [PDF, 22 blz., 369 kB]