Loonaandeel bepalend voor werkloosheidsgraad

De hoogte van het loonaandeel vandaag is bepalend voor de werkloosheidsgraad van morgen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een empirisch onderzoek van VKW Metena.

(19/10/2007)
Het loonaandeel geeft weer welk deel van de nationale toegevoegde waarde jaarlijks toekomt aan de factor arbeid. De vakbonden klagen al enkele jaren dat het loonaandeel systematisch afneemt. De analyse van VKW Metena suggereert echter dat deze daling noodzakelijk is om de werkloosheid terug te dringen tot het niveau van begin jaren 70. Dit betekent niet noodzakelijk dat de nettolonen moeten dalen maar eerder dat de lasten op arbeid naar beneden moeten.