Living Our Values Everyday

Auteur: 
Rik De Wulf

In een waardenconflict draait het niet altijd om de vraag wat juist of fout is. Het antwoord wijst zichzelf uit. De morele uitdaging ligt soms veeleer in: ben ik in de mogelijkheid om het ook te doen?

Wat hindert of helpt me om te handelen in overeenstemming met datgene wat ik als goed of juist beschouw? En wat betekent dit voor waardengedreven organisaties, die morele competentie en integriteit in hun werkomgeving willen bevorderen. Daarover gaat de nieuwste beleidsnota 'It's all about L.O.V.E.: Living Our Values Everyday'.

Drieluik

Deze beleidsnota is het derde deel in een drieluik rond omgaan met waardenconflicten in een organisatie. Hoe waarden tot leven brengen in het bedrijf, beschrijven we in 'De waardenfluisteraar'. In 'Waardendilemma's. Stappen naar een verantwoord besluit' stellen we een aanpak voor om stapsgewijs te komen tot een oplossing voor morele dilemma's binnen het bedrijfsbeleid.