Leningen via het Participatiefonds

Auteur: 
Dirk Callens

Het Participatiefonds is een openbare kredietverstrekker die de toegang tot bankkrediet kan versoepelen. Deze kredieten zijn beschikbaar voor zelfstandigen, kleine ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen en starters, inclusief werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten. Jaarlijks worden er ongeveer 2500 ondernemers geholpen bij de start, groei of overname van hun bedrijf. Naast kredietverstrekking is het KeFiK (Kenniscentrum voor financiering van KMO) gehuisvest binnen het Participatiefonds en deelt de organisatie knowhow met andere organisaties.

Achtergestelde leningen

Het Participatiefonds biedt achtergestelde leningen aan aan een aantrekkelijke rente. Dit wil zeggen dat, in geval van faillissement, andere schuldeisers, zoals banken, voorrang krijgen bij de inning van vorderingen. Op deze manier wordt het bekomen van een banklening vergemakkelijkt. Om deze reden, samen met de voordelige tarieven, raden we zowel starters als bestaande ondernemingen aan om de formules te bekijken op hun website. Alle formules zijn echter enkel beschikbaar voor KO’s. Dit zijn ondernemingen met maximaal 50 werknemers en een jaarlijks omzetcijfer of balanstotaal beneden 10 miljoen euro.

Momenteel verstrekt het fonds jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro kredieten aan 1.700 ondernemingen. Per werkdag komt dat neer op zowat 500.000 euro kredieten. Deze leningen hebben echter als gezamenlijk kenmerk dat men zich eerst dient te richten naar de bank. Pas indien men daar een lening op zak heeft, kan men bij het Participatiefonds terecht voor bijkomende kredieten.

Recente wijzigingen (eind 2008)

Initio

Op vraag van Minister van KMO’s Sabine Laruelle en Minister van Financiën Didier Reynders, de voogdijministers van het Participatiefonds, heeft het Participatiefonds een nieuw product gelanceerd: Initio. Met dit product willen zij de toegang voor de ondernemer tot het krediet vergemakkelijken.
Dit nieuwe product keert immers het indieningsprincipe om: de indiener kan eerst zijn aanvraag indienen bij het Participatiefonds, en vervolgens, mits het akkoord van het Participatiefonds, naar de bank stappen om zijn lening te vervolledigen.

Procedure praktisch bekeken

De kredietaanvrager moet zich eerst wenden tot iemand van de cijferberoepen (een accountant, boekhouder(-fiscalist) of bedrijfsrevisor. Dit vereenvoudigt de aanvraag en geeft het Participatiefonds de garantie dat de financiële informatie klopt.

Met het akkoord van het Participatiefonds stapt men vervolgens naar de bank die door het voorbereidend werk van het Participatiefonds allicht sneller geneigd zal zijn om verder krediet te leveren. Het risico wordt immers gedeeld tussen het fonds en de bank.
Het maximumbedrag van de lening van het Participatiefonds is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen: € 100.000, 5 maal de eigen inbreng of 50% van het totale investeringskrediet. Het minimumbedrag voor de lening bedraagt € 7.500.

Initio is complementair met andere, al bestaande leningen van het Participatiefonds.