Kristien Doumen wint ETION-Ondernemersprijs 2020

Nathalie Mergen en Bart De Smet (Ageas), Kim Van Overvelt en Luc Van Liederkerke (UAntwerpen), Kristien Doumen, Johanna Haerens (Sustainalize), Nathan Van Camp (ETION), Frank Vandenborre (Ageas), Ilse Moens (Consultant), Lola Debersaques (Sustainalize)Kristien Doumen
is de laureaat van de ETION-Ondernemersprijs 2020. Zij ontving deze prijs voor haar praktijkproject bij verzekeraar Ageas.

De ETION-Ondernemersprijs is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen en ETION. Masterstudenten Economie kunnen in hun lessenpakket kiezen voor een stageproject, praktijkproject of praktijkgerichte masterproef. Hiervoor gaat ETION elk jaar bij bedrijven op zoek naar geschikte cases en uitdagingen.

Materialiteitsanalyse

De jury besliste unaniem om dit jaar de prijs toe te kennen aan masterstudent Handelsingenieur Kristien Doumen. Haar praktijkproject in samenwerking met Ageas stond in het teken van een materialiteitsanalyse.

Dat is een analyse waarbij men achterhaalt wat er belangrijk is voor een organisatie en diens stakeholders inzake duurzaamheid. In samenwerking met consultancybureau Sustainalize ontwikkelde Kristien een lijst van potentieel materiële thema’s die als input dienen voor de bevraging van de interne en externe stakeholders van Ageas met het oog op het uitrollen van een solide en gedragen duurzaamheidsstrategie.

Terechte winnaar

De begeleiders van het project Frank Vandenborre  (executive advisor to the CEO en Lead Stakeholder Engagement bij Ageas) en professor Luc Van Liederkerke waren onder de indruk van zowel de wetenschappelijke kwaliteit van het project, de gedrevenheid van Kristien, als van de concrete impact die het project had op de verdere ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel bij Ageas.

Kristien is dan ook de terechte laureaat van de ETION-Ondernemersprijs 2020 waaraan een geldprijs van 750 euro verbonden is. ETION wil haar nogmaals van harte feliciteren met haar uitzonderlijke prestatie en wenst haar alvast veel succes in haar professionele loopbaan.