Kris Vansanten: “De nieuwe realiteit na de coronacrisis”

Auteur: 
Jo Cobbaut

Het coronavirus deed ons dit voorjaar in een totaal andere wereld ontwaken. Serieel ondernemer en bedrijvendokter Kris Vansanten wanhoopt niet. “Het economisch herstel zou wel eens een werk van lange adem kunnen worden, maar er zullen ook heel wat opportuniteiten zijn. Zo verwacht ik dat de digitalisering nog een extra versnelling zal krijgen.” Met zijn consultingbedrijf Quanteus Group wil hij zijn klanten begeleiden bij die transformatie.


ETION: Het coronavirus bracht de wereldeconomie dit voorjaar een zware klap toe. Voor ons land verwacht KBC dit jaar een economische krimp van bijna 10 procent. Hoe kijkt u als ondernemer naar de ontwikkelingen?

Kris Vansanten: “In de eerste plaats hoop ik dat we binnen enkele weken, hooguit enkele maanden, het virus onder controle zullen hebben voor wat de impact op de volksgezondheid betreft. Op economisch vlak heeft de coronacrisis ons collectief doen ontwaken uit een jarenlange roes waarin het leek alsof de meeste indicatoren alleen maar hoger konden gaan. Consumptie, de financiële markten, maar ook de schulden kenden een ongeziene stijging. De klap was zwaar en ik vrees dat het herstel wel eens een werk van heel lange adem zou kunnen worden. Bedrijven met veel schulden op de balans zullen het moeilijk krijgen en het zou me verbazen indien de consument meteen de draad weer zou oppikken.”

"We moeten deze crisis aangrijpen om op zoek te gaan naar een veel efficiëntere staatsstructuur door op een respectvolle manier in dialoog te gaan met alle partijen."

ETION: Hoe hard heeft corona uw eigen bedrijf, de Quanteus Group, geraakt?
Kris Vansanten: “In vergelijking met bedrijven uit de retail-, distributie- of entertainmentsector mogen we niet klagen. Ik verwacht wel een terugval van het omzetcijfer, maar dat is iets van voorbijgaande aard. In ons bedrijf proberen we van elke bedreiging een opportuniteit te maken. Na de financiële crisis van 2008-2009 hebben we ook een omzetdip gekend, maar we hebben toen de crisis aangegrepen om er sterker uit te komen. We moeten agile zijn en onze diensten aanpassen aan de nieuwe realiteit die is ontstaan door de coronacrisis. De focus zal minder liggen op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor onze klanten, maar meer op het aanpassen en efficiënter maken van de bestaande organisaties. Zo verwacht ik een versnelling op het vlak van digitalisering. Het is nu al duidelijk dat de coronacrisis concepten als telewerk en e-commerce een gigantische boost heeft gegeven. Met Quanteus willen we onze klanten helpen bij deze transformatie.”